PROGRAM BUDOVY 2050 5 KROKOV K MODERNÝM BUDOVÁM NA SLOVENSKU KVALITNÁ OBNOVA VEREJNÝCH BUDOV

Platforma Budovy pre budúcnosť od roku 2013 aktívne formuje verejné politiky s cieľom podporovať vysokú kvalitatívnu úroveň výstavby a obnovy budov, pokiaľ ide o energetickú hospodárnosť, kvalitu vnútorného prostredia a princípy udržateľnosti budov.

AKTUALITY

NAŠA PRÁCA

null

PROGRAM BUDOVY 2050

Správa o stave budov na Slovensku.

null

5 KROKOV K MODERNÝM BUDOVÁM NA SLOVENSKU

Budovy ako strategická infraštruktúra Slovenska.

null

ENERGETICKÉ CERTIFIKÁTY A STAVEBNÉ KONANIE

Ako zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných požiadaviek pre energetickú hospodárnosť budov ?

null

KVALITNÁ OBNOVA VEREJNÝCH BUDOV

Financovanie obnovy verejných budov, ktoré motivuje ku kvalite.

null

NÍZKE PRÍJMY, BÝVANIE A SMOG

Výmena kotlov len spolu s obnovou budov prinesie reálnu ochranu ovzdušia.

null

INOVÁCIE A PILOTNÉ PROJEKTY

Príklady prístupov a podpory v kvalitnej výstavbe zo zahraničia.

null

ROZVOJ NÁJOMNÉHO BÝVANIA

Návrh programu podpory mobility pracovnej sily a kvality bývania.

null

NÁRODNÝ INTEGROVANÝ ENERGETICKÝ A KLIMATICKÝ PLÁN

Pohľad BPB na energetickú efektívnosť v budovách.

null

NEVYUŽITÝ POTENCIÁL KRAJÍN VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY V OBLASTI BUDOV

null

EFEKTÍVNEJŠIE POUŽITIE ZDROJOV KOHÉZNYCH FONDOV 2021 – 2027 PRE ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ KRAJÍN V4

null

POSTOJE POLITICKÝCH STRÁN K ENERGETICKÝM A KLIMATICKÝM TÉMAM - Február 2020

null

7 OPATRENÍ PRE MODERNÉ BUDOVY NA SLOVENSKU

Dá nová vláda šancu budovám ?

OBNOVA BUDOV A PODPORA NÁJOMNÉHO BÝVANIA AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ NA NAŠTARTOVANIE EKONOMIKY PO PANDÉMII

VEDELI STE, ŽE … ?

Na Slovensku je 1,95 mil. bytových jednotiek v 1,05 mil. bytových a rodinných domov a viac ako 15 tis. verejných budov, ako sú školy, úrady, polikliniky či nemocnice.

Nevyhovujúce bývanie spôsobuje 1,5 až 2,9 násobne častejší výskyt zdravotných problémov.

2/3 z budov sú v pôvodnom stave a potrebujú obnovu.

Slováci vynakladajú na energie v domácnosti najväčšiu časť príjmov spomedzi krajín EÚ (14,5%).

1/5 domácností má nevyhovujúce bývanie.

Nekvalitné budovy vyvolávajú náklady na zdravotnú starostlivosť vo výške na 410 až 870 mil. eur ročne.

Kúrenie drevom má na svedomí viac ako 3 tis. predčasných úmrtí ročne.

Na prevádzku škôl, nemocníc, úradov a ďalších verejných budov vynakladáme odhadom 360 mil. eur ročne.

PROJEKTY

Zlepšenie energetickej bezpečnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky prostredníctvom energeticky efektívnejších budov.

Projekt v spolupráci s krajinami V4 a podporou Vyšehradského fondu na zlepšenie a podporu verejných politík v oblasti energetickej efektívnosti budov.

ČLENOVIA

GENERÁLNI PARTNERI

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa a fakturačné údaje:

Budovy pre budúcnosť
Občianske združenie
Račianska 88/B
831 02 Bratislava
IČO: 42 448 018
DIČ: 2120454039

Bankové spojenie

SK02 0900 0000 0050 7494 5392

Kontakt

Katarína Nikodémová
Riaditeľka
+421 908 280 981
nikodemova@bpb.sk

Richard Paksi
Analytik
+421 908 877 077
paksi@bpb.sk

Menu