AKTUALITY

Platforma Budovy pre budúcnosť od roku 2013 aktívne formuje verejné politiky s cieľom podporovať vysokú kvalitatívnu úroveň výstavby a obnovy budov, pokiaľ ide o energetickú hospodárnosť, kvalitu vnútorného prostredia a princípy udržateľnosti budov.

VEDELI STE, ŽE … ?

Na Slovensku je 1,95 mil. bytových jednotiek v 1,05 mil. bytových a rodinných domov a viac ako 15 tis. verejných budov, ako sú školy, úrady, polikliniky či nemocnice.

Nevyhovujúce bývanie spôsobuje 1,5 až 2,9 násobne častejší výskyt zdravotných problémov.

2/3 z budov sú v pôvodnom stave a potrebujú obnovu.

Slováci vynakladajú na energie v domácnosti najväčšiu časť príjmov spomedzi krajín EÚ (14,5%).

1/5 domácností má nevyhovujúce bývanie.

Nekvalitné budovy vyvolávajú náklady na zdravotnú starostlivosť vo výške na 410 až 870 mil. eur ročne.

Kúrenie drevom má na svedomí viac ako 3 tis. predčasných úmrtí ročne.

Na prevádzku škôl, nemocníc, úradov a ďalších verejných budov vynakladáme odhadom 360 mil. eur ročne.

PROJEKTY

Zlepšenie energetickej bezpečnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky prostredníctvom energeticky efektívnejších budov.

Projekt v spolupráci s krajinami V4 a podporou Vyšehradského fondu na zlepšenie a podporu verejných politík v oblasti energetickej efektívnosti budov.

Prenos skúseností s politikami ohľadom energetickej účinnosti z krajín Vyšehradskej štvorky do Severného Macedónska

ČLENOVIA

GENERÁLNI PARTNERI

PROJEKTOVÍ PARTNERI

SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa a fakturačné údaje

Budovy pre budúcnosť
Občianske združenie
Račianska 88/B
831 02 Bratislava
IČO: 42 448 018
DIČ: 2120454039

Bankové spojenie

SK02 0900 0000 0050 7494 5392