Základným kameňom odolnosti voči energetickej a klimatickej kríze je energetická efektivita, v jej rozvoji máme čo doháňať

24.mája, Šamorín – Napriek znižujúcim sa cenám plynu netreba poľaviť vo zvyšovaní energetickej efektívnosti. V krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, máme stále čo doháňať. Len pre sektor verejných budov by Slovensko potrebovalo strojnásobiť svoje tempo obnovy, aby splnilo dekarbonizačné ciele. Aj o týchto témach dnes prebiehajú diskusie a výmeny skúseností na konferencii o energetickej efektívnosti C4E Forum.

Energetickej efektívnosti sa dostalo viac pozornosti najmä po začiatku vojny na Ukrajine a s príchodom energetickej krízy. Na pokračovanie a zintenzívnenie snáh v tejto oblasti však existuje viac dôvodov. Najhlavnejším je splnenie záväzkov z Parížskej dohody a prebiehajúca klimatická zmena. Aby sme tieto záväzky naplnili, potrebujeme zrýchliť tempo obnovy budov v celom regióne stredovýchodnej Európy. Opatrenia v týchto krajinách síce prichádzajú ale nerobíme to v dostatočnej miere a pomaly. Aj na Slovensku stále nenapĺňame ani potrebu ani potenciál obnovy budov a zvyšovania energetickej efektívnosti.

“Energetická efektivita by mala byť prioritou každej vlády. Rozhodne by sme sa nemali nechať falošne upokojiť zníženými cenami za plyn, to by bola veľká chyba do budúcnosti a premrhaná príležitosť. Zlepšovanie energetickej efektivity a obnovy budov prináša vyššiu stabilitu v krízových situáciách, aké sme zažili výkyvmi v cenách energií a plynu. Navyše obnova budov podporuje ekonomiku, prináša pracovné miesta a zlepšuje rozpočty obyvateľstva. Ako včera odznelo v úvodnej diskusii: Obnova budov nie je len dobrá biznis príležitosť, ale aj nástroj zlepšovania kvality života ľudí,” uviedla riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Na konferencii viackrát odznelo, že financie na obnovu nie sú problémom. Kameňom úrazu je zlé nastavenie čerpania financií a nedostatočná koordinácia a administratíva. Zbaviť sektor budov emisií skleníkových plynov je podľa účastníkov diskusii možné za podmienky dobrej spolupráce a efektívnej koordinácie týchto snáh. O potenciáli energetickej efektivity v časoch energetickej krízy o týchto témach diskutovali aj zástupkyňa Medzinárodnej energetickej agentúry Ksenia Petrichenko, Radoš Horáček z Európskej komisie, europoslanec Martin Hojsík a poradca predsedu vlády SR Alexander Duleba. Konferenciu otvorila videopríhovorom prezidentka Zuzana Čaputová.

 Foto:  Jakub Čajko