Tri kroky, ako zlepšiť program Obnov dom

Rozsiahlejšie poradenstvo, lehoty pre úradníkov a jednotný postup pre stavebné úrady – k riešeniu týchto troch vecí by malo pristúpiť Ministerstvo životného prostredia (MŽP) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), aby zvýšili úspešnosť dotačného programu Obnov dom. Vyzýva ich k tomu platforma Budovy pre budúcnosť v otvorenom liste, ktorý dnes doručila dočasne poverenému ministrovi Jánovi Budajovi. 

Výsledky pilotnej výzvy programu Obnov dom – takmer 3 600 podaných, ale v čase jej uzavretia iba 150 posúdených žiadostí, ako aj ďalšie žiadosti čakajúce na spracovanie celé mesiace, hovoria jasne. Problémom nie je nízky záujem vlastníkov rodinných domov, ale kapacity ministerstva a SAŽP dostatočne rýchlo tieto žiadosti vyhodnotiť a spracovať. Nedostatočná schopnosť správcu programu v reálnom čase registrovať, posudzovať a schvaľovať žiadosti, uzatvárať zmluvy a preplácať faktúry podkopáva dôveru budúcich žiadateľov o dotáciu a ohrozuje úspešnosť programu. Podmienky k novej výzve majú inštitúcie zverejniť v pondelok 27. marca.

Pre úspešnosť programu, považujeme za dôležité, aby sa ministerstvo aj agentúra pozreli na vlastné procesy a urobili tri kroky, ktoré sfunkčnia celý proces prijímania, vyhodnocovania a schvaľovania žiadostí. Tieto vylepšenia musia byť aj jasne odkomunikované verejnosti, aby prípadných záujemcov o program neodrádzala nejasnosť lehôt alebo meškania s vyhodnotením,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť.

Ako ďalej uviedla, odborná pomoc a poradenstvo žiadateľov sú kľúčové. Kapacita klientskych centier sa zdá byť poddimenzovaná. Potrebujeme preto jasné vyhodnotenie, koľko pracovníkov vlastníkom rodinných domov dnes poskytuje informácie a pomáha s vyplnením žiadosti na klientskych centrách a o koľko a kedy plánuje MŽP a SAŽP tieto kapacity posilniť.

Platforma navrhuje aj sprehľadnenie procesu prijímania žiadosti a vybavovania zmlúv. Žiadatelia o dotácie by mali mať garantované jasné lehoty vybavenia jednotlivých krokov, s ktorými môžu počítať, pričom žiadna z nich by z dôvodu zachovania záujmu o dotácie nemala presiahnuť 30 dní.

Tretie vylepšenie sa týka zjednotenia postupu jednotlivých stavebných úradov. „Zo skúseností vyplýva, že rôzne stavebné úrady na Slovensku majú rôzny prístup k tomu, či obnova rodinného domu potrebuje stavebné povolenie, ohlásenie stavby alebo nie je potrebné nič. Považujeme preto za podstatné, aby sa na úrovni Ministerstva dopravy alebo Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, vydalo usmernenie, ktoré by stanovilo jednotný postup v tejto veci pre stavebné úrady,“ doplnil Richard Paksi, analytik platformy.

Ako potvrdzuje aj prieskum BPB z januára 2023, až 80 tisíc vlastníkov rodinných domov, ktorí sa chystajú v najbližších dvoch rokoch svoje domy obnoviť, plánujú požiadať o dotáciu. MŽP a SAŽP musí teraz nastaviť personálne kapacity a procesy tak, aby tento záujem zvládli a nehazardovali s ochotou domácností investovať do obnovy rodinných domov, zvýšiť energetickú efektívnosť a tým prispieť k energetickej bezpečnosti SR a čistejšiemu ovzdušiu.

Odkaz na veľký prieskum: medzi vlastníkmi rodinných domov: https://bpb.sk/studie/velky-prieskum-medzi-vlastnikmi-rodinnych-domov/

Foto:  FB – Eduard Heger