Na obnovu 30 000 rodinných domov z plánu obnovy sa pripravuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) aj banky. Efektívnym a transparentným nastavením schémy a pripravenosťou bánk financovať obnovy by Slovensko mohlo multiplikovať efekt obnovy rodinných domov. Vyplynulo to z online podujatia, ktoré organizovala platforma Budovy pre budúcnosť za účasti generálneho riaditeľa SAŽP a zástupcov bankového sektora.

Generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco predstavil prvé informácie o tom, ako bude pripravovaná dotačná schéma vyzerať. Na obnovu svojho domu bude môcť majiteľ získať dotáciu vo výške 50 % z celkových nákladov. Momentálne sa uvažuje s maximálnou dotáciu 16 600 € na dom. SAŽP chce mať takto v roku 2024 obnovených prvých 18 000 projektov. Prvá výzva by mala byť zverejnená už na jeseň 2022. Dôležité bude, aby majitelia domov mali ako dofinancovať zvyšných 50 % nákladov na obnovu ich domov. Banky a stavebné sporiteľne sú ochotné so SAŽP spolupracovať, aby do leta pripravili finančné produkty, ktoré budú môcť poskytnúť zvýhodnené úvery na dofinancovanie zvyšnej časti investície.

Platforma BPB upozorňuje, že nastavenie financovania by malo motivovať k ambicióznejším obnovám. Len potom vieme sektor rodinných domov naozaj rozvíjať, dosahovať efektívne a kvalitné obnovy a multiplikovať príležitosti, ktoré nám plán obnovy ponúka. „Nastavenie podpory by malo motivovať vlastníkov k tomu, aby sa rozhodli pre komplexnejšiu a ambicióznejšiu obnovu svojho domu. To možno zabezpečiť jednoduchým nastavením požiadaviek a odstupňovaním podpory. Tí, ktorí sa rozhodnú pre energeticky efektívnejší alebo udržateľnejší projekt, by mali byť zvýhodnení, Napríklad vyššou dotáciou alebo lepšími podmienkami. Rovnaký prístup by mali voliť banky pri zelených úveroch,“ uviedol analytik platformy Richard Paksi.

Ak splníme ciele z plánu obnovy, podarí sa ním obnoviť približne 3 % z  milióna rodinných domov, ktoré na Slovensku máme. Štátny a súkromný sektor by preto mal myslieť aj na to, že prostriedky z plánu obnovy sú len prvým krokom. Aby sme efektívne obnovili aj zvyšok rodinných domov, obnovy budú musieť pokračovať aj po roku 2026. „Potenciál v obnove rodinných domov z hľadiska počtu neobnovených existujúcich rodinných domov, ako aj z hľadiska záujmu zo strany vlastníkov, možno považovať za veľký. Podľa minuloročného prieskumu vieme, že štyria z desiatich vlastníkov RD staršieho ako 10 rokov plánujú na svojom dome vykonať nejaký typ obnovy v najbližších dvoch rokoch. V súčasnosti môžeme hovoriť minimálne o 390 000 rodinných domov, ktoré majú potenciál prejsť hĺbkovou obnovou,“ uzatvára Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.