Fond na predprojektovú prípravu pomôže zefektívniť investície do sektoru budov    

Platforma Budovy pre budúcnosť apeluje na budúcu vládu, aby pri programovom vyhlásení vlády myslela na priority stavebného sektora a zefektívnenie procesov čerpania eurofondov. Stavebníctvu hrozí prepad. Pomôcť by mali štátne inštitúcie a zefektívnenie procesov podpory programov obnovy budov. Pomalé a komplikované využívanie eurofondov považuje platforma za vážny problém a apeluje na vládu, aby si osvojila odporúčania úradníckej vlády pre efektívnejšie čerpanie eurofondov. Fond, ktorý by financoval predprojektovú prípravu by sektoru pomohol.

V čase poklesu investícií v súkromnom sektore je ideálny čas na rozbehnutie pripravených projektov financovaných z verejných zdrojov, a to predovšetkým z Plánu obnovy a odolnosti a z nových eurofondov. „Nemôžeme si ako krajina opakovane dovoliť prepadnutie miliónov eur z nevyčerpaných eurofondov a zdržiavať implementáciu projektov, ktoré dlhodobo vedia pomôcť zlepšiť kvalitu života a znížiť účty za energie akými obnovy budov sú. Návod, ako zefektívniť čerpanie eurofondov vypracovala úradnícka vláda a považujeme za dôležité, aby ich nová vláda v čom najväčšej miere implementovala,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

V sektore budov považujeme za jeden z hlavných problémov nedostatok odbornej a administratívnej kapacity na strane vlastníkov pri príprave projektov a je to tiež jedna z prekážok, prečo Slovensko v čerpaní eurofondov zaostáva. „Základom kvalitných projektov je podpora predprojektovej prípravy, ktorá na Slovensku chýba. Za jedno z najdôležitejších odporúčaní z predstaveného Whitepaper preto považujeme vytvorenie fondu na predprojektovú prípravu v minimálnej výške 50 miliónov eur ročne,“doplnil Richard Paksi, analytik platformy.

Vytvoriť fond na predprojektovú prípravu v minimálnej výške 50 miliónov eur ročne má podľa úradníckej vlády za cieľ zamerať sa na podporu predprojektovej prípravy, na podporu financovania počiatočnej fázy a realizácie strategických projektov s následným preplatením vynaložených prostriedkov. Platforma odporúča novej vláde, aby si zefektívnenie využívania eurofondov stanovili ako jednu z dôležitým tém programového vyhlásenia vlády a využili pri tom čo najviac z navrhnutých opatrení. „Podporu predprojektovej prípravy a technickej asistencie vnímame ako dôležitú už dlhšie a je súčasťou aj našich odporúčaní pre verejné politiky. Zaradili sme je medzi našich top 10 najdôležitejších odporúčaní, spoločne napr. s podporou systémových riešení, rezortnej spolupráce či kvalitné fungovanie energetickej certifikácie budov,“ uzatvára Nikodemová.

Odkaz na odporúčania pre budúcu vládu za sektor budov 10 KROKOV K MODERNÝM BUDOVÁM

Foto: Facebook – Úrad vlády SR