Výzva zástupcov stavebného sektora premiérovi Hegerovi: „Slovensko potrebuje konkrétne plány pre znižovanie závislosti na ruskom plyne, zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.“ 

Najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku, platforma Budovy pre budúcnosť, dnes vyzvala predsedu vlády Eduarda Hegera, aby Vláda SR urýchlene začala pracovať na dvoch akčných plánoch – „Pripravení na zimu“, ktorý by riešil konkrétne zníženie dovozu ruského plynu do konca roku 2022 a „Nezávislí na ruskom plyne“, ktorý by riešil dlhodobé ukončenie našej závislosti na ruskom plyne do konca roka 2026.

Cieľom Slovenskej republiky by malo byť znížiť dovoz plynu z Ruskej federácie do konca roku 2022 v súlade so spoločným cieľom EÚ dosiahnuť pokles dovozu ruského plynu o dve tretiny a zároveň definitívne ukončiť dovoz plynu z Ruskej federácie aspoň do konca roka 2026. Je preto nutné, aby Vláda SR čo najskôr prijala jasný záväzok v podobe týchto dvoch cieľov, ktorým bude daná najvyššia politická priorita z úrovne predsedu Vlády SR. Následne by mala predstaviť balíky potrebných opatrení – napríklad v podobe nami navrhnutých akčných plánov,“ vyhlásila riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Podľa signatárov výzvy, medzi ktorými sú okrem predstaviteľov stavebného sektora aj Slovenský živnostenský zväz, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, či Prognostický ústav SAV  potrebuje Slovensko jasný plán, ako zabezpečí energetické komodity nielen na budúcu vykurovaciu sezónu, ale aj ako sa postupne zbavíme závislosti na fosílnych palivách z Ruska.

Podľa odhadov Inštitútu finančnej politiky, predpokladaný nárast ceny plynu na budúci rok je o 60 % a tepla o 40 %. Riziko nárastu energetickej chudoby je enormné.

Teraz je ten správny čas zamerať sa na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie. Dosiahnutie takéhoto cieľu si bude vyžadovať kombináciu opatrení v podobe diverzifikácie nových zdrojov plynu a opatrení na znižovanie samotnej potreby plynu. Akčné plány, ktoré by mala slovenská vláda pripraviť musia počítať s podporou zvyšovania energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných zdrojov,“ dodal v tejto súvislosti Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu a OZE. 

Základnou stratégiou akčných plánov by podľa organizátorov a signatárov výzvy malo byť okamžité ukončenie verejnej podpory inštalácie nových zdrojov na zemný plyn, bezodkladné spustenie pripravovaných podporných programov a zavedenie podpory na rýchle opatrenia, ktoré znížia spotrebu plynu v čo najväčšom počte budov a zároveň nevytvoria prekážku na dokončenie ich hĺbkovej obnovy v budúcnosti.

Signatári dnes na Úrad vlády SR doručili okrem výzvy samotnej aj návrh série konkrétnych riešení, ktoré by akčné plány vlády v tejto oblasti mali obsahovať.

Výzvu je možné nájsť tu.

Návrh riešení je možné nájsť tu.

Foto: SITA/AP, Dmitry Lovetsky