Na Slovensku máme asi milión rodinných domov. Iba menej ako polovica z nich bola zatiaľ obnovená a zvyšok je v pôvodom stave. Slovensko sa zaviazalo do roku 2050 byť uhlíkovo neutrálnou krajinou. Správnou obnovou budov vieme k tomuto cieľu prispieť aj prostredníctvom sektoru budov. Pri financovaní obnovy rodinných domov je aktuálny dotačný program (v gescii MDaV) poddimenzovaný. Pomôcť by mohol pripravovaný Plán obnovy, ktorý počíta aj s investíciami do obnovy RD.

Platforma Budovy pre budúcnosť organizujem toto odborné podujatie, ktoré má za cieľ ponúknuť odpovede na tieto otázky:

  • Aký je potenciál obnovy RD a vyplatí sa nám táto investícia? Kto z nej bude benefitovať?
  • Ako by mohol správne nastavený a v dostatočnej alokácii dotačný program prispieť k cieľom, ktoré má Slovensko? Ako to pomôže ľuďom?
  • Aké plány má Ministerstvo dopravy a výstavby SR so sektorom RD? 
  • Aké kroky plánuje Ministerstvo životného prostredia SR?
  • Dočkáme sa reformy tohto dotačného nástroja? Kto ho bude spravovať a ako budú tieto dve relevantné ministerstvá na tejto téme spolupracovať?
  • Čo potom, keď sa minú peniaze z plánu obnovy?