SPRÁVNA RADA

Peter Robl

predseda Správnej rady

Pavol Kukura

člen Správnej rady
SKGBC

Dušan Vaček

člen Správnej rady
ZpPOBD

Henrich Pifko

člen Správnej rady
iEPD

Daniel Holler

člen Správnej rady
SLOVENERGOokno

Alexander Prizemin

člen Správnej rady
AVMI
Menu