SPRÁVNA RADA

Peter Robl

predseda Správnej rady

Pavol Kukura

člen Správnej rady

SKGBC

Dušan Vaček

člen Správnej rady

ZpPOBD

Henrich Pifko

člen Správnej rady

iEPD

Daniel Holler

člen Správnej rady

SLOVENERGOokno

Alexander Prizemin

člen Správnej rady

AVMI

Menu