Zbytočné zmeny v dotáciách na obnovu rodinných domov odrádzajú od väčších úspor energie, záujem o dotáciu je pritom veľký  

Ministerstvo životného prostredia predstavilo tzv. proklientskú výzvu z projektu obnovy domov. Sľubuje, že nová výzva prinesie vyššiu intenzitu pomoci a zjednodušenie podávania žiadostí. Najväčšie záujmové združenie v oblasti výstavby a obnovy budov, platforma Budovy pre budúcnosť upozorňuje na viaceré kontraproduktívne zmeny. Žiada najmä, aby sa do programu vrátila motivácia realizovať komplexnú obnovu. Inak hrozí, že program bude podporovať čiastkové obnovy, kde sa nedosiahne celý potenciál úspor energie. Vyzýva tiež na vytvorenie potrebných kapacít na poskytovanie pomoci pri vypĺňaní žiadostí, na ich schvaľovanie a na uzatváranie zmlúv. Opiera sa pritom o reprezentatívny prieskum medzi vlastníkmi rodinných domov, ktorý v januári 2023 pre Budovy pre budúcnosť realizovala agentúra Focus.  

„Oceňujeme snahu Slovenskej agentúry životného prostredia upraviť výzvy proklientsky a zjednodušiť viaceré podmienky. Nové nastavenie výziev by však nemalo znížiť motiváciu ľudí robiť ambiciózne obnovy. Zrušenie motivačného prístupu, zníženie maximálnej podpory z 19 tisíc na 15 tisíc eur pre komplexné projekty v konečnom dôsledku povedie k menej ambicióznym obnovám. Pritom z nášho prieskumu z januára 2023 vyplýva, že hlavnou bariérou pre realizáciu komplexných obnov je pre viac ako polovicu vlastníkov nedostatok financií,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

V pôvodnom nastavení tvorila dotácia 60 % oprávnených výdavkov, maximálne však 14 tisíc eur pri znížení potreby energie o viac ako 30 %.  K ambicióznejšej obnove motivovala vlastníkov vyššia maximálna suma dotácie – 19 tisíc eur pri znížení potreby energie o viac ako 60 %. V avizovaných zmenách bude dotácia 75 % pri znížení potreby energie o viac ako 30 %.

Pre zefektívnenie dotačnej schémy odporúčame zjednodušiť požiadavky, poskytovať pomoc pri vypĺňaní žiadostí, zefektívniť procesy schvaľovania a podpisovania zmlúv a najmä dať vlastníkom aj celému trhu čas, aby stihli projekty a žiadosti pripraviť, aby vznikli napríklad kapacity na energetickú certifikáciu, ktoré nie sú prispôsobené takémuto vysokému dopytu.  Príprava obnovy rodinného domu trvá vlastníkom podľa prieskumu Budov pre budúcnosť najčastejšie 4-6 mesiacov (28 % prípadov), ďalších 25 % až do jedného roka.

„Podľa nášho posledného prieskumu z januára 2023 približne 80 000 vlastníkov rodinných domov, ktorí chcú v najbližších 2 rokov obnovovať svoj dom plánuje využiť štátnu dotáciu. Ministerstvo chce podporiť 30 tisíc obnov behom štyroch rokov. Záujem je teda veľký a zvýšenie miery dotácie zo 60 % na 75 % je zbytočné a z hľadiska verejných prostriedkov nehospodárne,“ doplnil Richard Paksi, analytik platformy.

Počas krátkeho trvania pilotných výziev (od 15. októbra 2022) bolo predložených 3 581 žiadostí, čo potvrdzuje vysoký záujem zo strany majiteľov starších rodinných domov. „Pozitívne nás v prieskume prekvapila poznateľnosť dotačnej schémy obnov dom. Až 75% opýtaných uviedlo, že o dotačnom programe už počuli, 24 % si dokonca študovalo jeho podmienky. S dobre nastavenou komunikačnou kampaňou, poradenstvom a fungujúcimi procesmi je tak dosť veľký potenciál pre ďalšie kvalitné projekty obnov,“ uzatvára Nikodemová.

Odkaz na prieskum https://bpb.sk/wp-content/uploads/2023/03/BPB-prieskum-vlastnici-RD-2023.pdf

Foto:  TASR/Martin Baumann