Platforma Budovy pre budúcnosť víta, že v čase energetickej krízy štát spúšťa masívnu obnova rodinných domov 

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov je na Slovensku približne 1,08 milióna rodinných domov. Približne 340 000 rodinných domov možno považovať za energeticky neefektívne a potrebujú hĺbkovú obnovu (okná, strechu, fasádu majú staršiu ako 20 rokov). Platforma Budovy pre budúcnosť preto víta, že Vláda SR zverejnila prvé dve výzvy na obnovu 4000 rodinných s alokáciou 30 miliónov z Plánu obnovy a odolnosti. Pomôcť má majiteľom obnovou domov zlepšiť energetickú hospodárnosť a zlepšiť kvalitu bývania.

Naša platforma dlhodobo upozorňovala, že naše bývalé dotačné programy pre rodinné domy boli poddimenzované. Teraz vláda prichádza s novou schémou a masívnou investíciou a to považujeme za správny krok, lebo potenciál v sektore rodinných domov je obrovský. O to viac je táto téma aktuálna v čase, kedy pociťujeme enormný nárast cien energií a energetickú krízu,“ hovorí Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Z analýzy sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 vyplýva, že približne 340 000 rodinných domov možno považovať za energeticky neefektívne a potrebujú hĺbkovú obnovu. „Potenciál na hĺbkovú obnovu z hľadiska dotačnej schémy má však až 580 000 rodinných domov, čo je takmer 54 % všetkých domov na Slovensku,“ Richard Paksi, analytik platformy.

Platforma víta tiež inovatívne prvky v nastavení výzvy – motivačné nastavenie príspevkov podľa ambicióznosti obnovy, podpora cez kampane a technickú asistenciu a tiež rozdelenie výzvy tak, aby na príspevky dosiahli a sociálne zraniteľné skupiny. Obnova rodinných domov tak nie je len ekologický ale aj sociálny projekt.

Pri bývalej dotačnej schéme bolo bežnou praxou, že výzvy sa minuli do 25 minút. To spôsobovalo frustráciu a investičný dlh v sektore rodinných domov, lebo záujem zo strany ľudí bol ignorovaný. Veríme, že s touto novou schémou sa takéto absurdné veci nebudú diať. Je však dôležité, aby sa vláda pripravila flexibilne reagovať na prvé reakcie ľudí. Aby vedela na základe skúsenosti z prvých projektov teda prvom dopyte flexibilne reagovať a upravovať program,“ uzatvára Nikodemová. 

Foto: FB – Eduard Heger