Predseda Správnej rady Budov pre budúcnosť Peter Robl prízvukuje, že národný plán musí byť pripravený v úzkej spolupráci s ďalšími relevantnými rezortmi, ako aj so všetkými zainteresovanými stranami. „Slovensko nepotrebuje ďalšiu formálnu stratégiu. Potrebujeme, aby vláda a parlament za národným energeticko-klimatickým plánom v plnej miere stáli,“ vyzval Robl v reakcii pre EURACTIV.sk.

Otvoriť celý článok