Budovy pre budúcnosť spolu s SKGBC – Slovak Green Building Council diskutovali s kandidátmi na primátora Bratislavy Václavom Mikom a Matúšom Vallom na témy, ktoré veľmi vplývajú na rozvoj mesta – obnova budov, výstavba, klimatické zmeny a iné.

KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE AJ PRE GENERÁCIE PO NÁS

KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE AJ PRE GENERÁCIE PO NÁSJe úlohou nás všetkých, aby sme pracovali na skvalitňovaní životného prostredia, ktoré má nesmierny význam pre naše zdravie. Mesto musí byť pozitívnym vzorom a podporovať všetky udržateľné riešenia, ako sú zelené stavby, znižovanie energetickej náročnosti objektov či zavedenie efektívneho odpadového hospodárstva. Riešenia, ktoré sú dlhodobé a prinesú úžitok nielen nám, ale aj generáciám, ktoré prídu po nás. ???

Uverejnil používateľ Vašo Mika Štvrtok 27. septembra 2018