Výherca ceny za energetickú efektívnosť Jan Kříž: základom kvalitných dotácií je podpora žiadateľov a stabilné prostredie

25. mája, Šamorín – Historicky prvú cenu za prínos k energetickej efektívnosti C4E v strednej a východnej Európe získal český tajomník ministerstva životného prostredia Jan Kříž, ktorý spravuje programy na obnovu domov a výmenu tepelných zdrojov Nová zelená úsporám. Zo skúseností českého podporného programu môžeme čerpať inšpiráciu aj na Slovensku. Podpora obyvateľov v obnove domov a výmeny tepelných zdrojov je v súčasnosti jedným z hlavných nástrojov boja s energetickou a klimatickou krízou.

Ceny za prínos v rozvoji energetickej efektívnosti v sektore budov sa rozhodli organizátori konferencie C4E Forum udeľovať s cieľom ukázať, že napriek množstvu práce, ktorú musíme v stredoeurópskom regióne dobehnúť, existujú osobnosti, ktoré sú priekopníkmi v jej presadzovaní.

“Máme tendenciu sa pozerať najmä na veci, ktoré nefungujú. Napriek tomu, že v regióne strednej a východnej Európy máme stále čo doháňať, existuje tu množstvo dobrej praxe a stoja za ňou konkrétni ľudia. Ich dlhoročná práca si zaslúži naše uznanie a pozornosť,” uviedla riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť, Katarína Nikodemová.

Výherca Jan Kříž vo svojej ďakovnej reči zosumarizoval dôvody úspešnosti českého dotačného programu. Na programe dlhodobo funguje stabilný skúsený tím, ktorý program postupne zlepšuje. Nastavovanie dotácií neprechádza revolučnými zmenami ale evolúciou parametrov. Kľúčovým prvkom programu je stabilita a to v pravidelnom časovo predvídateľnom opakovaní výziev a stabilné zdroje financovania, najmä z predaja výnosov z predaja emisných povoleniek. Veľmi dôležitou súčasťou je aj silná podpora ľuďom s podávaním žiadostí.

“Blahoželáme výhercovi ceny. Z českého programu sa vieme poučiť aj na Slovensku. Tím Jana Kříža disponuje obrovskou skúsenosťou z dlhoročného rozvíjania dotačnej podpory, ktorú vieme aplikovať aj u nás. Prehľadné, stabilné a podporné prostredie schém pre obnovu domov je dôležitou črtou kvalitného programu a takúto prax by sme radi videli aj na Slovensku,” povedala Nikodemová.

Do súťaže boli nominované osobnosti zo 7 krajín, za Slovensko bola nominantkou podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková za prínos pri tvorbe a riadení slovenského Plánu obnovy. Energetická efektivita a obnova budov je v Pláne obnovy a odolnosti dôležitou súčasťou opatrení.

Platforma Budovy pre budúcnosť aktívne formuje verejné politiky s cieľom podporovať vysoko kvalitatívnu úroveň výstavby a obnovy budov s dôrazom na energetickú hospodárnosť, kvalitu vnútorného prostredia a princípy udržateľnosti budov. Je najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Prostredníctvom svojich 9 členských organizácií reprezentujú Budovy pre budúcnosť takmer 900 subjektov aktívnych v oblasti stavebníctva a zvyšovania energetickej efektívnosti.

 Foto:  Jakub Čajko