Naplnenie kapacity žiadostí 3. výzvy obnov dom je iba polovičný úspech

V pondelok ráno Slovenská agentúra životného prostredia spustila registráciu žiadostí o dotáciu na obnovu rodinných domov. Pred polnocou Ministerstvo životného prostredia informovalo, že eviduje 10 000 žiadostí a že výzvu týmto uzatvára. Platforma budovy pre budúcnosť upozorňuje, že radovať sa z enormného záujem zo strany žiadateľov je zatiaľ ešte predčasné. Dôležité je využiť záujem ľudí o renovácie a to znamená expresné vyhodnotenie prijatých žiadostí, ale zároveň dodatočnú podporu a asistenciu pre ďalších potenciálnych žiadateľov..

V rámci tretej výzvy dotačnej schémy obnov dom bolo alokovaných 190 miliónov pre 10 000 žiadateľov. „Takto expresne rýchle naplnenie kapacity je signálom vysokého záujmu o renovácie. Strach z nízkeho záujmu zo strany niektorých politikov je teda snáď už definitívne zažehnaný,“ uviedol Richard Paksi, analytik platformy.

Platforma Budovy pre budúcnosť zároveň upozorňuje, že tento obrovský záujem bude veľkou skúškou pre Agentúru životného prostredia. Ak chce agentúra stihnúť vyhodnotiť všetkých 10 000 žiadostí do 30 dní, znamená to vyhodnotenie 334 žiadostí denne.

V tomto momente je veľmi dôležité, aby SAŽP neuzavrela registráciu pre ďalších žiadateľov a aby kapacitne stíhala všetky žiadosti včas vyhodnotiť. Zastavenie registrácie a ukončenie výzvy vysiela nešťastný signál, že k dotáciám sa vedia dostať len tí najrýchlejší. Na program to vrhá rovnaký negatívny tieň ako v prípade iných dotačných schém, kde vyhrávali rýchle prsty,“ doplnila Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy. Komunikáciu Ministerstva životného prostredia v štýle „už máme plno, príďte nabudúce“ vníma platforma ako nešťastnú. Naopak, je nutné komunikovať, ako sa bude postupovať po naplnení 10 000 žiadostí a v ideálnom prípade ľudí uistiť, že nič nezmeškali a s plánovaním obnovy môžu v kľude pokračovať. Ľudia si obnovu domu plánujú, zháňajú projektanta, realizačnú firmu a toto nie sú jednoduché procesy a vyžadujú čas na plánovanie.

Jednou z možností, ako môže SAŽP postupovať je teda zaradiť ďalších žiadateľov do poradovníka do doby, kým sa zdroje doplnia. Je pravdepodobné, že desiatka alebo stovka žiadostí bude zamietnutá alebo žiadateľ nedodá potrebné prílohy. V tom prípade by sa dostávali na rad ľudia z poradovníka. Táto registrácia bola len prvým krokom, počas ktorého žiadateľ ani nemusel vedieť čo na dome bude robiť a či úsporu 30 % naozaj dosiahne. Ide teda skôr len o zarezervovanie miesta v rade na dotáciu. Ďalšou možnosťou, ako uspokojiť záujem žiadateľov, ak to cash-flow schémy dovolí, by mala byť možnosť doliať ďalšie prostriedky do výzvy. Zdrojov v schéme je ešte veľa a bola by škoda odradiť potenciálnych záujemcov s ďalšími čakacími lehotami. V schéme ešte ostáva určite cez 200 miliónov eur.

Foto:  Depositphotos