Platforma Budovy pre budúcnosť víta plán integrovane reformovať dotačné nástroje na obnovu rodinných domov, s ktorou počíta Plán obnovy v komponente pre budovy. Ministerstvo životného prostredia chce investovať pol miliardy eur príspevkami na zelenú obnovu rodinných domov. Vďaka ním budú môcť občania získať financie na komplexnejšiu obnovu vrátane zateplenia domu, výmenu okien, obnoviteľných zdrojov energie či vodozádržných opatrení. Ide o komplexnejší a systematickejší prístup podpory obnovy rodinných domov, čo platforma vníma ako potenciál pre zlepšenie. Plán obnovy je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Vedenie rezortu životného prostredia na čele s ministrom Jánom Budajom najskôr zrušilo kotlovú dotáciu. Podľa návrhu Plánu obnovy teraz chce spravovať dotačný nástroj na komplexnú obnovu rodinných domov. „Tento krok považujeme za správny, lebo ide o systematickejšie riešenie problému obnovy domov. Dlhodobo sme upozorňovali na to, že je nesystematické financovať iba výmenu kotla cez kotlíkove dotácie bez toho, aby vlastník domu ošetril úniky tepla pomocou zateplenia stien, strechy alebo výmenou okien. Nové nastavenie príspevkov v takto komplexnej schéme by preto malo byť efektívnejšie a veľmi by sme privítali, keby rezorty na téme obnovy budov intenzívnejšie spolupracovali,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Dôležitá bude samotná implementácia plánov, ktorú rezort avizuje už budúci rok. Správna reforma dotačného nástroja bude musieť ísť ruka v ruke s podporou kapacít tak na úrovni štátu ako aj v regiónoch. „Potrebujeme sa poučiť z chýb z minulosti a nový program nastaviť komplexne a pre konečného užívateľa transparentne a dostupne. Len potom dokážeme tieto masívne investície naozaj zmysluplne využiť pre zlepšenie kvality života. Kľúčové pre úspech programu bude dostatočné administratívne kapacity na spracovanie žiadostí, zmysluplná propagácia, jednoduchý a ľuďom dostupný systém podávania žiadostí a technická asistencia,“ doplnila Nikodemová.

Dotácie na obnovu rodinných domov sú jeden z mála prostriedkov z Plánu obnovy, ktorý je určený priamo ľuďom. „Investície do zelenej obnovy rodinných domov majú byť doplnené o reformu dotačných nástrojov, ktorých cieľom je ich lepšie integrácia. Bolo by správnym krokom, ak by v budúcnosti mohol žiadateľ prísť len na jedno miesto, s jednou žiadosťou, a získať príspevok na komplexnú obnovu svojho domu. Rovnaký prístup si zvolila Česká republika v ktorej funguje úspešný a medzinárodne uznávaný dotačný program Nová zelená úsporám. Slovensko sa môže inšpirovať práve týmto programom,“ doplnil Richard Paksi, analytik platformy.

Problém so znečistením ovzdušia z vykurovania domácností majú najmä oblasti, kde je častá kombinácia neobnoveného rodinného domu, nízkych príjmov a vykurovania tuhými palivami. Pre vlastníkov rodinných domov, ktorí kúria lacným a dostupným drevom je iný zdroj (aj keď ekologickejší) neatraktívny a to z dôvodu vyšších nákladov na kúrenie. Náklady na kúrenie sú v týchto domácnostiach neúmerne vysoké práve vďaka staršiemu domu bez vymenených okien, či zateplenej strechy a dochádza tu k veľkým únikom tepla von. Tieto problémy je treba riešiť komplexne a systematicky. Preto je proti logike veci, že existuje viacero podporných nástrojov na obnovu rodinných domov. MDaV SR ponúkalo príspevok na zateplenie, MH SR na obnoviteľný zdroj energie a plánovaná bola podpora výmeny kotlov na MŽP. „Bolo na škodu veci, keď si rezorty striktne delili svoje kompetencie podľa toho, ktorý podporný nástroj spravovali. Výsledkom bol nesystematický prístup a chaos pre žiadateľov. To by sa teraz mohlo zmeniť,“ uzatvára Paksi.