Platforma Budovy pre budúcnosť: „Očakávame veľký dopyt po dotáciách pre obnovu domov, štát by mal chuť ľudí obnovovať domy využiť.“  

V čase energetickej krízy a vysokých cien energií sa ľudia objektívne obávajú, či budú schopní v zimných mesiacoch svoje domovy dostatočne vykúriť. Systematickým riešením, ako zabezpečiť úspory energií je systematická podpora obnov rodinných domov. Už od 17. októbra sa Slováci budú môcť uchádzať o príspevok na obnovu rodinných domov. Slovenská agentúra životného prostredia registruje už 10 000 predbežných žiadateľov. Podobne nárast záujmu o dotácie na obnovu domov registruje aj Česká republika a Poľsko. Vyplynulo to z diskusie, ktorú dnes v Bratislave organizovala platforma Budovy pre budúcnosť.

Potenciál obnovy rodinných domov je veľký. Podľa najnovšieho sčítania obyvateľov, kompletnou rekonštrukciou prešlo iba približne 20 % domov z celkového počtu 1,08 milióna rodinných domov. „Približne tretina domov má ešte pôvodné okná a strechu a fasádu bez zateplenia – sú teda energeticky úplne neefektívne. Podiel obnovených domov 20 % nás nepríjemne prekvapil. Dlhodobo sa totiž komunikovalo, že obnovou prešla približne polovica rodinných domov. Potenciál na obnovu je teda ešte väčší ako sme predpokladali,“ hovorí Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Je dôležité, aby sme v čase energetickej krízy využili chuť ľudí obnovovať domy, ku ktorej ich motivujú hlavne vysoké ceny energií. Každá kríza predstavuje aj príležitosť. Ak ju dokážeme správne využiť, je to príležitosť, aby sme sektor rodinných domov obnovili a urobili energeticky efektívnejší a nevykurovali pánu Bohu do okien,“ doplnila Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Slovenská agentúra životného prostredia eviduje už 10 000 predbežných žiadostí o dotáciu. Do konca roka chce finančne podporiť obnovu 4 000 domov. Podobne aj v Českej republike a Poľsku organizácie evidujú zvýšený záujem o renovácie. „Je preto dôležité aby sa agentúra pripravila na nápor, ktorý pravdepodobne zaznamenáme v prvý deň. Rovnako tak je dôležité po prvej výzve zabezpečiť, aby mohli žiadatelia podávať žiadosti priebežne počas celého roka a nemuseli čakať na otvorenie krátkych výziev. Občania tak budú môcť lepšie plánovať svoju obnovu, čo dopomôže samotnej kvalite projektov aj k zníženiu administratívneho náporu na agentúru“ doplnil Richard Paksi, analytik platformy.

Podpora obnovy domov je skutočné systémové riešenie. Na rozdiel od odporúčaní ako napr. znížiť teplotu v dome o 1 stupeň Celzia, celkovou obnovou vieme do budúcna ušetriť minimálne 30 % energie. Vláda by teda mala okrem spustenia výziev na obnovu uvažovať aj o tom, ako udržať program obnovy aj po prečerpaní prostriedkov z plánu obnovy v roku 2026. Reálne totiž obnovíme iba 3 % rodinných domov,“ uzatvára Nikodemová.

Ilustračné foto: Depositphotos