Energetický plán Európskej komisie REPowerEU dáva úspory energie na prvé miesto 

Európska komisia dnes zverejnila energetický plán, ktorého cieľom je zníženie závislosti od dovozu energetických surovín z Ruska REPowerEU. Plán dáva hlavný dôraz na úspory energií ako na najrýchlejšie dostupné a najlacnejšie riešenie. Platforma Budovy pre budúcnosť, najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku tento návrh Komisie privítala. Ocenila tiež, že Komisia v akčnom pláne REPowerEU okrem úspor energie vyjadruje podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energií a diverzifikácii zdrojov.

Dôraz na úspory energie nás mimoriadne potešil. Je to totiž jedna z tých, tém, na ktoré už roky upozorňujeme, ale žiaľ na Slovensku sa jej venuje stále pomerne malá pozornosť. Budovy majú najväčší potenciál prispieť k slovenskej nezávislosti nielen od ruských fosílnych palív. Zvýšením intenzity obnovy budov vieme do konca roku 2025 znížiť celkovú spotrebu zemného plynu v SR až o takmer 13 percent,“ vyhlásil Peter Robl, predseda Správnej rady platformy Budovy pre budúcnosť.

Veľkou výzvou bude podľa Robla to, ako zrýchliť opatrenia na dosiahnutie úspor energie. Jednou z možností je široká propagácia a podpora rýchlych, technicky aj administratívne efektívnych opatrení. Príkladom nám môžu ísť viaceré krajiny, ktoré sa už touto cestou vydali – napr. Česká republika.

Zvládnutie Plánu obnovy a plánov získania nezávislosti od ruského plynu si bude vyžadovať jasný plán krokov a koordináciu medzi ministerstvami. „Tento plán Komisie je dobrý základný kameň. Stavať však budú musieť členské štáty. Bude len na nás, ako členské štáty vrátane Slovenska dokážu pretaviť európske vízie do konkrétnych opatrení. Stanoviť si ambiciózne ciele je len prvý krok k úspechu. Ak chceme navýšiť pôvodne ciele ako napr. zdvojnásobiť podiel tepelných čerpadiel, musíme aj vymyslieť, ako tieto ciele naplníme. V tomto bude kľúčová spolupráca naprieč sektormi,“ doplnila Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Platforma Budovy pre budúcnosť už v apríli vyzvala predsedu vlády Eduarda Hegera, aby Vláda SR urýchlene začala pracovať na dvoch akčných plánoch – „Pripravení na zimu“, ktorý by riešil konkrétne zníženie dovozu ruského plynu do konca roku 2022 a „Nezávislí na ruskom plyne“, ktorý by riešil dlhodobé ukončenie našej závislosti na ruskom plyne do konca roka 2026.

Podľa signatárov výzvy, medzi ktorými sú okrem predstaviteľov stavebného sektora aj Slovenský živnostenský zväz, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, či Prognostický ústav SAV potrebuje Slovensko jasný plán, ako zabezpečí energetické komodity nielen na budúcu vykurovaciu sezónu, ale aj ako sa postupne zbavíme závislosti na fosílnych palivách z Ruska.

Foto: European Union, 2022