V dňoch 4. – 6. septembra sa uskutočnil už 28.ročník Ekonomického fóra, na ktorom sa zúčastnilo 4000 účastníkov z viac ako 60-tich krajín z Európy, Ázie a USA.

V rámci panelu s názvom “Energy Efficiency as an Opportunity for CEE Countries. Is it Worth Taking an Effort?” prezentoval aj predseda Správnej rad Budov pre budúcnosť Peter Robl.

Predstavil, aké sú potrebné zmeny v legislatíve na to, aby sme stavali energeticky hospodárne budovy v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti.