Znižovanie teploty v triedach nie je systémové riešenie. Skutočné úspory energie a skvalitnenie vnútorného prostredia prináša jedine obnova školských budov  

Návrat detí do škôl po vianočných prázdninách a prílišný tlak na úspory energie aj za cenu zníženia komfortu môže znamenať nielen väčšiu nepohodu pre deti a učiteľov, ale vážnejšie zdravotné problémy či chronické ťažkosti. Už merania v roku 2021 ukázali, že kvalita vnútorného prostredia na školách nie je vyhovujúca. Aktuálny tlak na znižovanie teploty bez ďalších systémových opatrení na školách je hazard. Návod, ako tento akútny problém riešiť pritom existuje. Riešenia má v rukách štát.

Platforma Budovy pre budúcnosť spracovala analýzu meraní kvality vnútorného prostredia ešte v roku 2021. Táto poukázala na veľké problémy v triedach spojené napr. so zlou kvalitou vzduchu, ktorá má významný vplyv na sústredenie a hrá zásadnú úlohu pri znižovaní rizika nákazy vírusovými infekciami. „V najbližších rokoch nás čakajú nemalé investície do školskej infraštruktúry z Plánu obnovy alebo nových eurofondov. Je to veľká príležitosť, aby sme popri znižovaní energetickej náročnosti budov kládli dôraz aj na zabezpečenie kvality vnútorného prostredia. Znižovanie teploty v triedach je nesystémové a krátkodobé riešenie. Komplexné obnovy s ohľadom aj na kvalitu vnútorného prostredia predstavujú reálnu šancu na systémové riešenie na desiatky rokov dopredu,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Nevhodné vnútorné prostredie vedie k zhoršenej pozornosti a výkonu žiakov, zvýšenej chorobnosti, k vzniku astmatických chorôb či oslabení imunitného systému. Ak sa skombinuje prílišné zníženie teploty s nezdravou vlhkosťou, prudko narastá riziko vzniku plesní. Tá môže byť zdrojom toxických látok a vysoko nebezpečné pre zdravie tak citlivej skupiny akou sú deti. Zlej kvality vnútorného prostredia dokážeme predísť predovšetkým správnym postupom pri výstavbe alebo obnove školskej budovy a vhodnými stavebnotechnickými či technologickými riešeniami. Výhodou je, že riešenia existujú a dokážeme ich pomerne jednoducho a rýchlo  zaviesť a zabezpečiť zdravšie a kvalitnejšie prostredie pre naše deti.

Platforma Budovy pre budúcnosť pripravila návod, ako tento problém riešiť. Metodická príručka obsahuje základné informácie pre správny návrh projektov novostavieb alebo obnov školských budov na zabezpečenie hygienicky zdravého a kvalitného vnútorného prostredia. Súčasťou je návod pre školy, ale aj odporúčania pre zriaďovateľov škôl a štát. Cieľom je zníži nielen riziká rôznych chorôb u detí, ale aj zvýšenie ich koncentrácie a kvalitu výučby.

„Sme presvedčení, že kvalitnú a udržateľnú výstavbu vieme dosiahnuť iba úzkou spoluprácou všetkých aktérov od zadávateľov, cez tvorcov projektov až po realizátorov. Kľúčové sú podľa nás potreby tých, ktorí v školách študujú a pracujú, ako aj využitie tých najlepších postupov a technológií pre vytvorenie zdravého vnútorného prostredia,“ hovorí Miroslav Zliechovec Business Development manažér spoločnosti Saint-Gobain.

Konkrétne riešenia ako napr. inštalovanie rekuperačnej jednotky vzduchu sa odhodlala vyskúšať Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani. Jednotka dokáže účinne vymieňať vzduch a v zime ho predhrieva.

V komplexnej metodickej príručke z dielne Budov pre budúcnosť je viacero návodov a odporúčaní, ktorých cieľom je zabezpečenie kvality vnútorného prostredia. Odborníci v nej popisujú, ako by mal postupovať štát pri implementácií európskych prostriedkov, ale aj to, čo môže spraviť zriaďovateľ školy pri obstarávaní výstavby alebo obnovy školskej budovy. „Dôležitým hráčom je štát, poprípade jednotlivé ministerstvá, ktoré nastavujú podmienky investícií alebo výziev. Kľúčové je, aby dané stavebnotechnické riešenia boli zaradené medzi oprávnené výdavky v daných projektoch. Naším odporúčaním je taktiež stanoviť požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia v súlade s našou metodikou, poprípade technickými normami, ktoré nie sú všeobecne záväzné. Alternatívou taktiež môže byť zvýhodnenie tých projektov, ktorých súčasťou bude zabezpečenie kvality vnútorného prostredia,“ uviedol Richard Paksi, analytik platformy a autor analýzy aj metodickej príručky k tejto téme.

METODICKÁ PRÍRUČKA – ZABEZPEČENIE KVALITY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA PRI VÝSTAVBE A OBNOVE ŠKOLSKÝCH BUDOV DOSTUPNÁ ONLINE

Jednotlivé dokumenty, ktoré nájdete online

  • Metodická príručka
  • Deväť hlavných opatrení pre zabezpečenie kvality vnútorného prostredia v školách
  • Odporúčania pre vládu
  • Odporúčania pre zriaďovateľov škôl
  • Odporúčanie – ako predchádzať zlej kvalite vnútorného prostredia v školách

Foto: Shutterstock