Firmy spájajú sily, aby pomohli obnove budov

4. mája 2023 Šamorín – Sedem veľkých firiem, ktoré patria medzi kľúčových dodávateľov v sektore obnovy budov, včera večer podpísalo v Šamoríne memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je prispieť k riešeniu problémov s vysokými cenami energií, zníženou kvalitou bývania, znečistením ovzdušia a závislosti na fosílnych zdrojoch energie. Reagujú tak na neuspokojivý energetický stav budov v strednej a východnej Európe. V memorande sa zaväzujú spolupracovať na tom, aby obnova budov bola prioritou verejných politík v krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska.

Memorandum podpísali zástupcovia firiem v úvode prestížnej konferencie C4E Forum, ktorá sa zaoberá energetickou efektívnosťou v priestore krajín strednej a východnej Európy. DAIKIN, DANFOSS, KNAUF INSULATION, ROCKWOOL, SAINT-GOBAIN, SIGNIFY a VELUX ako signatárske firmy zamestnávajú v tomto regióne spolu viac ako 42 tisíc ľudí vo viac ako sto prevádzkach. Firmy sa okrem iného zaviazali, že budú personálne a finančne podporovať asociácie a iniciatívy, aby mohli efektívne participovať na verejnej debate o politikách na podporu kvalitnej obnovy budov.

Dve tretiny zo 43,6 milióna bytov a domov v strednej a východnej Európe je starších ako tridsať rokov a sú vo veľkej miere energeticky náročné. Obyvatelia, ale aj inštitúcie potrebujú, aby národné vlády prijímali politiky, ktoré budú priorizovať renovácie budov. Tie im majú pomôcť prekonať množstvo prekážok k obnove budov a prispieť k čistejšiemu ovzdušiu, zdraviu, energetickej bezpečnosti a dekarbonizácii. Obnovy budov navyše prináša v krajinách strednej a východnej Európy už dnes státisíce pracovných miest.

„Vítame iniciatívu firiem, ktoré sú aj našimi partnermi. Obnova budov skutočne potrebuje väčšiu podporu zo strany verejných politík. Na Slovensku až dve tretiny rodinných domov potrebujú aspoň čiastkovú alebo komplexnú obnovu. Podobne pri verejných budovách vidíme, že väčšina z nich je v takmer pôvodom stave a nezodpovedajú úrovni kvality 21. storočia. Obnova budov a energetická efektívnosť si od vlády a úradov zaslúžia porovnateľnú pozornosť a rozpočtové alokácie, ktorú dnes venujú výrobe a distribúcii energie alebo kompenzáciám vysokých cien energie. Znižovanie spotreby energie je jediným udržateľným a absolútne nevyhnutným riešením energetickej, ale aj klimatickej krízy,“ hovorí Katarína Nikodemová, riaditeľka Budov pre budúcnosť, najväčšieho profesionálneho záujmového združenia v oblasti výstavby a obnovy budov na Slovensku. 

Ďalším záväzkom v memorande je aj prizývanie ďalších firiem, neziskových organizácií, akademickej obce a verejných inštitúcií na spoluprácu a podporu národných iniciatív, ktoré obhajujú renováciu budov a energetickú efektivitu. Spoluprác sa zameriava na Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Bulharsko, Slovinsko a ďalšie krajiny.

Firmy zakladajú svoje požiadavky na množstve dostupných štúdií. Podľa Buildings Performance Institute Europe len zateplením budov na bývanie môžeme ušetriť v priemere 44 percent energie a 46 percent zemného plynu. EuroWindoor uvádza, že výmena okien má potenciál znížiť náklady na teplo o ďalších 15 percent. Ecofys zas vyrátal, že technické systémy v budovách, ako je meranie a regulácia teploty, či kontrola vykurovania, a ďalšie opatrenia dokážu ušetriť energie až do 30 percent. Podľa Healthy Home Barometer 2022 je jeden z troch Európanov ohrozovaný zlým vnútorným prostredím, faktormi ako sú pleseň, tma, chlad alebo zvýšená hlučnosť. Podľa výpočtu Gluckman Consulting vedia tepelné čerpadlá ušetriť viac ako 600 miliónov ton CO2. Ďalších 19 miliónov ton ušetrí v strednej a východnej Európe jednoduchá výmena svetiel na prepojené LED systémy a ušetriť tak 16,4 miliárd eur.

C4E Forum je konferencia o energetickej efektívnosti, ktorá sa každoročne koná v inej krajine strednej a východnej Európy. Tohtoročné podujatie organizuje platforma Budovy pre budúcnosť spolu s bruselskou organizáciou Renovate Europe a zúčastňuje sa ho viac ako 200 hostí s 22 krajín. Záštitu nad konferenciou prevzala prezidentka SR, Zuzana Čaputová.

Foto:  Jakub Čajko