O možnosti získania príspevku nevedia najmä tí, ktorým by dotácia mohla najviac pomôcť.

Od roku 2016 Ministerstvo dopravy a výstavby SR ponúka program určený na podporu zatepľovania rodinných domov. Dnes sa spúšťa jeho piate kolo. Napriek tomu je znalosť programu zatepluj.sk nízka. Z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus v novembri 2018 vyplýva, že 2% opýtaných respondentov spontánne pozná tento program. A len 4% vlastníkov rodinných domov o tomto príspevku počuli a majú dostatok informácií.

 „Na potrebu riadnej propagácie programu upozorňujeme ministerstvo od jeho spustenia v roku 2016 a aj počas rokovaní v tomto roku. Je poľutovaniahodné, že ministerstvo za tri roky nedokázalo zorganizovať propagačnú kampaň. Jej náklady pritom odhadujeme na desiatky tisíc eur a na príspevky je vyčlenených 30 miliónov (v kombinácii s dotáciami na nájomné bývanie). Aj dnes spustená výzva tak pôjde bez riadnej propagácie,“ upozornila Kateřina Chajdiaková, riaditeľka organizácie Budovy pre budúcnosť.

Program má obrovský potenciál a môže pomôcť reálne až tisícke domácností namiesto stovke, tak ako je tomu dnes. Od roku 2016 sa do programu zapojilo len niečo viacej ako 400 záujemcov. Keďže je vyčlenených 30 mil. eur, tak by sa mohlo reálne zapojiť takmer 3,5 tisíc vlastníkov rodinných domov. Z prieskumu aj vyplynulo, že 23% vlastníkov rodinných domov rekonštrukciu neplánuje, i keď by to bolo potrebné, pretože nemajú dostatok finančných prostriedkov.

„Propagácia musí prebiehať kontinuálne a cielene. Program bez kampane nevie osloviť viacej vlastníkov, ktorí plánujú obnovu či výstavbu rodinného domu. Bez propagácie sú prostriedky vyčlenené na program zatepluj.sk nehospodárne vynaložené na svoje účely,“ povedala Chajdiaková.

Adekvátna propagácia je nevyhnutá. Dokazuje to aj úspešnosť obdobného programu v Čechách – Nová zelená úsporám, v ktorom hneď po jeho spustení v roku 2009 venovali do propagácie viac ako polovicu rozpočtu. V českom programe bolo v roku 2018 schválených asi 8500 žiadostí o dotáciu. Ak by sme na Slovensku mali rovnako úspešný a propagovaný program, tak by malo byť na Slovensku 5500 schválených príspevkov ročne.

„Podpora znamená nie len ušetrené finančné prostriedky na obnovu, ale aj garanciu, že sa urobí obnova kvalitne a správne. Vlastník rodinného domu tak dosiahne vyššie úspory na energiách a vyšší komfort na bývanie. Príspevok je rozdelený na tri časti. Motivačnú sumu 1000 eur získa vlastník ak dom po obnove bude v ultranízkom energetickom štandarde. 800 eur by malo pokryť náklady na projektanta a energetický certifikát,“ uzavrela Chajdiaková. Ak si obnovujte rodinný dom, môžete dostať od štátu 8800 eur v prípade, že splníte podmienky. Podpora je určená pre rodinné domy, ktoré majú viac ako 10 rokov a potrebujú znížiť svoju energetickú náročnosť pomocou výmeny okien, dverí, zateplením obvodových stien alebo strechy. Súčasťou programu je aj výmena kotlov na vykurovanie. Ministerstvo v tomto roku rozširuje program aj na podporu nových domov, ktoré spĺňajú parametre budov s takmer nulovou potrebou energie. So spustením dotácie na nové domy sa počíta na jeseň tohto roku.