Záujem o dotáciu na obnovu domov má až 80 tisíc majiteľov, vyplýva z prieskumu platformy Budovy pre budúcnosť

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo nové podmienky výziev z dotačnej schémy pre obnovu rodinných domov a ohlásilo termín zverejnenia výzvy na 27. marec. Platforma Budovy pre budúcnosť víta snahu o nižšie administratívne zaťaženie. Zvýšenie príspevku na 75 % však považuje za zbytočné, lebo o dotáciu je záujem veľký. Až 80 000 vlastníkov rodinných domov plánuje využiť štátnu dotáciu. Vyplýva to z  prieskumu, ktorý si objednala u agentúry Focus začiatkom tohto roka. 

 Podľa nášho prieskumu z januára, približne 80 000 vlastníkov rodinných domov, ktorí chcú v najbližších 2 rokov obnovovať svoj dom plánuje využiť štátnu dotáciu. Obavy, že cieľ obnoviť 30 000 rodinných domov do roku 2026 nesplníme, sú teda predčasné. Záujem o dotačnú schému je obrovský,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Ako ďalej uviedla zvýšenie miery dotácie zo 60 % na 75 % v novej výzve považuje platforma za zbytočné a z hľadiska verejných prostriedkov za nehospodárne. Platforma však oceňuje, že Ministerstvo zachovalo motivačný princíp odmeny pri ambicióznych obnovách. Ak žiadateľ zrealizuje opatrenia na úsporu primárnej energie nad 60%, má nárok na bonus vo výške 4 000 Eur a môže takto získať finančný príspevok až do výšky 19 000 Eur.

Prieskum tiež ukázal, že poznateľnosť dotačného programu Obnov dom je vysoká. „Povedomie o dotácii je vysoké. Podľa prieskumu, až 75 % opýtaných o schéme už počulo alebo si dokonca študovali podmienky. Pre porovnanie, kým v roku 2020 plánovalo vtedajšiu dotačnú schému využiť len 3 % opýtaných, v aktuálnom prieskume záujem o dotáciu deklarovalo až 44 % opýtaných,“ doplnil Richard Paksi, analytik platformy.

Ako najväčší problém, ktorý bráni plynulosti čerpania momentálne vidí platforma v procesoch spracovania žiadostí a uzatvárania zmlúv (a potenciálne preplácania faktúr). Je veľký nepomer medzi počtom prijatých žiadostí (3 581) a počtom, o ktorom Slovenská agentúra životného prostredia už rozhodla (158 – z toho 102 úspešných a 56 neúspešných žiadateľov). „Je tu obrovská diera a je namieste pýtať sa, ako chce tieto medzery vedenie ministerstva a SAŽP pri ďalších výzvach odstrániť. Zlepšenie procesov a jasné lehoty na odpoveď žiadateľovi, na uzavretie zmluvy a na preplatenie faktúr sú totiž pre úspešnosť čerpania prostriedkov absolútne kľúčové a budeme k týmto problémom iniciovať ďalšie pracovné stretnutia,“ uzatvára Nikodemová.

Odkaz na prieskum: https://bpb.sk/studie/velky-prieskum-medzi-vlastnikmi-rodinnych-domov/

Foto:  iStock