V sobotu štartujú dotácie na renováciu rodinných domov, obnovu potrebujú až dve tretiny z nich  

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) predstavila prvé dve pilotné výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. O príspevok na obnovu rodinných domov sa budú môcť Slováci uchádzať už od soboty. Aj keď Plán obnovy vznikol ako reakcia na ekonomickú krízu po Covide, potreba energetických úspor je aktuálne ešte pálčivejšia. Potenciál na čiastkovú alebo komplexnú obnovu domu majú pritom až dve tretiny domov na Slovensku.

Potenciál obnovy rodinných domov je veľký. Podľa analýzy platformy Budovy pre budúcnosť z najnovšieho sčítania obyvateľov domov a bytov, kompletnou rekonštrukciou prešlo iba približne 20 % domov z počtu domov, ktoré je nutné obnoviť. „Obnovu potrebujú asi dve tretiny rodinných domov. Z toho približne tretina (340 000 rodinných domov) má ešte pôvodné okná, strechu a fasádu bez zateplenia – sú teda energeticky úplne neefektívne. Ďalších 380 000 potrebuje čiastočnú obnovu. Ročne sa u nás realizuje nejaký typ obnovy na viac ako 2,5 % rodinných domoch. Priemerné tempo komplexnej obnovy je však iba necelé 1 % ročne. Potenciál na obnovu je teda ešte väčší ako sme predpokladali,“ hovorí Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Ako vyplýva z údajov sčítania a potvrdzujú to aj informácie z prieskumu Budov pre budúcnosť z roku 2020, vlastníci rodinných domov majú o obnovu záujem a reálne do nej investujú. V priemere sa za ostatných 20 rokov obnoví asi 25 tisíc rodinných domov ročne, čo predstavuje viac ako 2,5 % celého fondu. Z nich však iba tretina predstavuje komplexnú obnovu a zvyšok realizuje iba jednotlivé opatrenia a teda čiastkovú obnovu. Dotácia z Plánu obnovy môže týmto vlastníkom pomôcť posunúť sa od čiastkovej ku komplexnej obnove a pri jednotlivých opatreniach ku kvalitnejším riešeniam. To znamená väčšie hrúbky tepelných izolácií, kvalitnejšie okná či zdroje tepla.

Potreba systémových opatrení s cieľom znižovať potrebu energií, akou obnova domov bezpochyby je, je dnes vysoko urgentná. Zo sčítania vyplýva, že až 63 % rodinných domov vykuruje plynom. Podľa analýzy cenového vývoja Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), regulované ceny pre domácnosti a ďalších regulovaných odberateľov budú rásť. Takéto zdražovanie zaťaží hlavne sociálne zraniteľné skupiny domácnosti.

Slovenská agentúra životného prostredia chce do konca roka finančne podporiť obnovu 4 000 domov. Podobne aj v Českej republike a Poľsku organizácie evidujú zvýšený záujem o renovácie. „Je preto dôležité, aby sa agentúra pripravila na nápor, ktorý pravdepodobne zaznamenáme v prvé dni. Rovnako tak je dôležité po prvej výzve zabezpečiť, aby mohli žiadatelia podávať žiadosti priebežne počas celého roka a nemuseli čakať na otvorenie krátkych výziev. Občania tak budú môcť lepšie plánovať svoju obnovu, čo dopomôže samotnej kvalite projektov aj k zníženiu administratívneho náporu na agentúru,“ doplnil Richard Paksi, analytik platformy Budovy pre budúcnosť.

Zhrnutie analýzy BPB je k dispozícii tu.

Foto: FB Eduard Heger