Slovensko má piaty najväčší potenciál na zníženie spotreby zemného plynu vďaka zatepleniu budov  

Až 57 % všetkej energetickej spotreby plynu pripadá na Slovensku na budovy. Takmer 63 % (necelých 690 000) rodinných domov a necelých 73 % bytových domov (to je 750 000 bytov) vykurujeme zemným plynom. To je viac ako 1,4 milióna domácností a jasný dôkaz, ako sme na Slovensku závislí na zemnom plyne. Dobrou správou však je, že máme na Slovensku jeden z najväčších potenciálov znížiť celkovú spotrebu plynu vďaka zatepleniu budov, vyplýva zo štúdie thinktanku BPIE – Buildings Performance Institute Europe.

Štúdia sa opiera o argumentáciu, že ak chceme zabezpečiť energetickú bezpečnosť Európy, znižovanie energetickej potreby je absolútne kľúčové a prináša prepočet, že komplexnou renováciou obytných budov by sme vedeli v EÚ znížiť spotrebu plynu na vykurovanie týchto budov o 44 %. Obnova budov a systematické zlepšovanie energetickej náročnosti budov sa javí ako optimálne riešenie pre problém, ktorý Európy rieši intenzívne od vypuknutia vojny na Ukrajine a to ako zabezpečiť dostatok energetických zdrojov pre vykurovanie s cieľom obmedziť dodávky plynu z Ruska a zároveň plniť dlhodobé klimatické ciele.

Spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie je najväčší potenciál úspor zemného plynu v Luxembursku, Holandsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. „Tento potenciál úspor na Slovensku spomedzi krajín EÚ nás vôbec neprekvapil. Hovoríme dlhodobo, že potenciál v sektore budov máme obrovský. Aby sme však tieto úspory dosiahli aj v realite, musíme výrazne pridať. Predpoklad úspor počíta s obnovou všetkých existujúcich budov na bývanie do roku 2050, teda tak rodinných ako aj bytových domov. Znamená to zrýchlenie tempa obnovy zo súčasného 1 % ročne na 3 % do roku 2035 a ďalšie zvýšenie na 4 % do roku 2040. Finančné prostriedky na tieto investície ponúka na Slovensku nielen Plán obnovy a odolnosti, ale aj štartujúce programové obdobie nových eurofondov,“ hovorí Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť.

Vláda opakovane rieši ceny energii a to, ako uľahčiť ľuďom v neľahkej energetickej situácii. Kompenzácie za vysoké ceny energií však nie sú systémovým riešením. „Jediným trvalým riešením je zníženie spotreby a na to je príležitosť aj v novej kapitole Plánu obnovy REPowerEU. Investícia do zvýšenia energetickej hospodárnosti domov a bytov sa dnes javí ako jedno z najlepších riešení. Aj napriek zastropovaniu sa ceny energií pravdepodobne nevrátia na úrovne pred pandémiou a faktúry za energie budú tvoriť oveľa väčšiu časť výdavkov domácností ako doteraz. Komplexnou obnovu kde sa zateplí strecha, fasáda, vymenia sa okná a poprípade sa nainštaluje obnoviteľný zdroj ako fotovoltika či tepelné čerpadlo, je možné znížiť spotrebu energie o viac ako 70 percent. Avšak už len také zateplenie strechy dokáže znížiť spotrebu o približne 15 percent,“ uzatvára Richard Paksi, analytik platformy.

Odkaz na štúdiu BPIE https://www.bpie.eu/publication/how-to-stay-warm-and-save-energy-insulation-opportunities-in-european-homes/

Foto:  iStock / Rades6