SLOVENSKÁ KLIMATICKÁ INICIATÍVA (SKI)

Budovy pre budúcnosť  spolu s Priateľmi Zeme – CEPA, Prognostickým ústavom SAV a Slovenskou asociácia fotovoltického priemyslu a OZE založili v januári 2019 združenie – Slovenská klimatická iniciatíva (SKI).

Vízia SKI: dosiahnuť, aby politickí lídri na Slovensku začali systematicky pracovať na udržateľnej ekonomike a prijali za priority:

  • energetickú efektívnosť (najmä v budovách),
  • obnoviteľné zdroje energie,
  • útlm fosílnych palív a
  • energetickú chudobu.

Zároveň, aby na tieto oblasti boli alokované potrebné rozpočty a odborné kapacity, čím by sa naštartovala transformácia k nízkoemisnej, nízkouhlíkovej, decentralizovanej, občanmi a komunitami kontrolovanej ekonomike s hlavným cieľom udržať zdravé životné prostredie pre ďalšie generácie.

klimatickainiciativa.sk