Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) poslala lídrom strán budúcej koalície výzvu, aby sa nová vláda zaviazala k energetickej efektívnosti budov. Apeluje na lídrov a posúva im 7 konkrétnych opatrení, ktoré by podľa nich mohli viesť k modernizácii budov na Slovensku. Je medzi nimi aj opatrenie na podporu dostupného nájomného bývania.

„Budovy sú strategickou infraštruktúrou krajiny. Trávime v nich 90 % času a týkajú sa nás všetkých. Za najdôležitejšie považujeme, aby sa vláda zaviazala k energetickej efektívnosti budov a aby k riešeniu problému nedostupnosti nájomného bývania pristúpila zodpovedne“, uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy, ktorú tvorí 8 združení aktívnych v sektore. Európska komisia v Správe o Slovensku 2020 tiež tvrdí, že jednou z priorít Slovenska v oblasti zmeny klímy by malo byť investovanie do energeticky účinnejšieho stavebníctva predovšetkým v sektore verejných stavieb a rodinných domov.

Všetci potrebujeme energeticky efektívne a zdravé budovy. Okrem toho, obnova budov je aj kľúčovým nástrojom k dosiahnutiu našich klimatických a energetických cieľov. Najväčší potenciál úspor energie na Slovensku do roku 2030 je práve v sektore budov. Potrebu zvyšovania tempa obnovy popisuje aj Európsky ekologický dohovor. Obnova budov má podporu aj u ľudí. Z prieskumu agentúry Focus (január 2020) vyplýva, že Slováci vnímajú pozitívne podporu riešení klimatickej zmeny a zo štyroch dopytovaných opatrení pritom najpozitívnejšie dopadla práve finančná podpora budov s dôrazom na úspory energie a to až 89 % (43 % s takouto podporou rozhodne súhlasí a 43 % skôr súhlasí).

Pre moderné budovy však potrebujeme moderné politiky. Jedno z opatrení smeruje na podporu dostupného nájomného bývania. „V tomto smere si potrebujem najskôr stanoviť realistické ciele a nájsť nastavenie spoľahlivého finančného modelu, ktorý bude pre štát aj samosprávy dlhodobo udržateľný. Kľúčové bude tiež ako nastavíme štátnu bytovú politiku a či vytvorí priestor aj na rozvoj nájomného bývania a to v dostatočnej kvalite a realistickom počte. Pomôcť by v tomto smere mohol vznik Rady vlády pre bývanie alebo parlamentného výboru pre bývanie“, doplnila Nikodemová. Okrem toho platforma menuje opatrenia na medzirezortnú spoluprácu, zvýšenia tempa obnovy verejných budov, lepšiu kontrolu energetických certifikátov, podporu obnovy rodinných domov či pomoc na regionálnej úrovni formou centier One-Stop-Shop.

„Viac ako polovica ľudí na Slovensku žije v rodinných domoch. Drvivá väčšina z nich bola postavená pred 40-timi rokmi a obnovou prešla zatiaľ menej ako polovica. Problémom je finančná náročnosť obnovy a komplikovanosť jej prípravy. Slovákov taktiež trápi výrazný problém so znečistením ovzdušia z vykurovania. Ten majú predovšetkým domácnosti v regiónoch, kde je častá kombinácia neobnoveného rodinného domu, nízkych príjmov a vykurovania tuhými palivami“, doplnil Richard Paksi, analytik BPB. Dobre nastavené verejné politiky by mohli pomôcť ľuďom znižovať účty za energie a zvyšovať ich kvalitu života a bývania.