Pre politické strany kandidujúce vo voľbách je energetická efektívnosť budov prioritou, líšia sa však v navrhovaných prístupoch

Platforma Budovy pre budúcnosť uskutočnila anketu politických strán pred predčasnými parlamentnými voľbami na tému energetickej efektívnosti budov a regulácie cien energií. Celkovo šesť politických strán tak zverejnilo svoje predstavy o tejto kľúčovej téme v čase energetickej a klimatickej krízy. Všetky zapojené strany deklarujú potrebu zvyšovať energetickú efektivitu budov a navrhujú aj konkrétne opatrenia. Rovnako podporujú aj pokračovanie programu Obnov dom. Najväčšie rozdiely v riešení nakladania s vysokými cenami energie vidieť medzi bývalými koaličnými a opozičnými stranami. Rezonuje aj téma energetickej chudoby a deklarovanie prijatia zákona o energetickej chudobe.

Platforma Budovy pre budúcnosť oslovila v júli 2023 celkovo 10 politických subjektov s tromi otázkami o energetickej efektívnosti, pokračovaní programu Obnov dom a riešeniami vysokých cien energií. Politické strany boli vybraté na základe volebných preferencií prieskumu agentúry Focus z júna 2023 s vylúčením strany Republika. Do ankety sa zapojili strany HLAS – sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, OĽANO, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita a Sme rodina.

„Z odpovedí politických strán sa dá urobiť záver, že obnova budov a systematické zlepšovanie energetickej náročnosti budov sa javí ako dôležitá téma, ktorá bude rezonovať aj v aktualizovaných programoch politických strán. Potenciál úspor v budovách na Slovensku je veľký. Finančné prostriedky na tieto investície ponúka na Slovensku nielen Plán obnovy a odolnosti, ale aj štartujúce programové obdobie nových eurofondov. Je teda úplne správne a logické, aby sa tieto témy stali aj politickými prioritami. Vnímame pozitívne to, že politické strany vidia energetickú hospodárnosť budov ako konkrétnu príležitosť na zelenú transformáciu. Oveľa dôležitejšie ako definovať tieto riešenia v programoch však bude potom ich implementácia v praxi, keď po voľbách vznikne nová vláda,“ hovorí Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť.

Druhá otázka sa venovala programu Obnov dom a záujmu politických strán v ňom pokračovať aj po roku 2026, prípadne tento program zefektívniť. Ochotu pokračovať v programe po roku 2026 v nejakej forme vyjadrili všetky oslovené strany. KDH chce dokonca program „výrazne navýšiť“. Všetky strany deklarovali, že program treba zefektívniť.

V otázke riešenia vysokých cien energií je vidieť rozdiely medzi bývalými koaličnými a opozičnými stranami. Viaceré so strán vidia ako riešenie zameranie sa na problém energetickej chudoby. Strany sa zhodujú, že je v prvom rade dôležité uzákoniť definíciu energetickej chudoby, ktorá na Slovensku chýba. Adresnejšia pomoc s vysokými cenami energií v podobe zastropovania cien alebo podpory zatepľovania domov by mala byť určená práve domácnostiam spadajúcim do energetickej chudoby. „Dlhodobé cenové stropy, ktoré prakticky dotujú spotrebu, sú pre štátny rozpočet neudržateľné a je preto nutné očakávať, že raz skončia. Jednorazové investície do úsporných opatrení však zabezpečujú kontinuálne zníženie spotreby energií a výdavkov každý ďalší rok, zatiaľ čo náklady na cenové stropy predstavujú každoročný výdavok pre štátny rozpočet. Komplexnou obnovou budovy kde sa zateplí strecha, fasáda, vymenia sa okná a poprípade sa nainštaluje obnoviteľný zdroj ako fotovoltika či tepelné čerpadlo, je možné znížiť spotrebu energie o viac ako 70 percent. Avšak už len zateplenie strechy dokáže znížiť spotrebu o približne 15 percent,“ uzatvára Richard Paksi, analytik platformy

Všetky odpovede aj položené otázky nájdete tu.