Podľa veľkého europrieskumu nás trápia problémy životného prostredia a udržateľného rozvoja, dokonca sa podľa nich rozhodujeme, koho voliť. Väčšina politických strán však otázky ku klimatickým témam odignorovala.

BRATISLAVA 30.4.2019 – Slovákom na ochrane životného prostredia záleží, našim politikom už menej. Vyplýva to z dvoch online prieskumov k voľbám do europarlamentu so zameraním na environmentálne a klimatické témy.

Prvý z nich realizovala na základe požiadavky Európskej nadácie pre klímu (European Climate Foundation – ECF) spoločnosť Ipsos MORI Observer v januári 2019. Svoje odpovede poskytlo 2000 Slovákov a Sloveniek vo veku od 18 do 50 rokov, ktorí označili za aspoň trochu pravdepodobné, že v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu pôjdu voliť. Cieľom prieskumu bolo preveriť citlivosť verejnosti na otázky ochrany životného prostredia. Zámerom bolo pochopiť, za aké dôležité pokladajú potenciálni voliči v súčasnosti otázky ochrany životného prostredia a do akej miery si želajú, aby sa politické strany na ne zamerali v nasledujúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Okrem Slovenska prieskum uskutočnili aj v ďalších desiatich členských štátoch EÚ – v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Španielsku a Holandsku.

Druhý prieskum uskutočnila formou online dotazníka Slovenská klimatická iniciatíva (SKI). Tá oslovila s otázkami k postojom a riešeniam klimatických tém všetky politické strany, ktorých preferencie sa pred voľbami do EP pohybovali nad hranicou 5 %. Z politických subjektov SMER-SD, SNS, MOST-HÍD, SaS, Sme rodina, OĽANO, ĽSNS, KDH, Progresívne Slovensko, SPOLU-Občianska demokracia a SMK dotazník vyplnilo len päť. Mali na to pritom takmer dva mesiace. „Klimatická zmena je téma, ktorá začína plniť námestia, vážnosť situácie si uvedomuje čoraz viac ľudí. Z veľkého európskeho prieskumu je zrejmé, že aj Slováci nasledujú tento trend a prestali si pred environmentálnou problematikou zakrývať oči. Preto nás veľmi prekvapil slab. záujem politick.ch strán prezentovať svoje názory a riešenia, navyše pred voľbami do Európskeho parlamentu,“ uviedol zakladajúci člen SKI a predseda Správnej rady združenia Budovy pre budúcnosť Peter Robl. „Prieskum pritom ukazuje, že slovenskí voliči by ocenili, ak by sa politické strany témou klimatickej zmeny zaoberali, hovorili o nej a navrhovali konkrétne opatrenia a politiky, najmä pokiaľ ide o modernizáciu budov, obnoviteľné zdroje energie, energetickú chudobu alebo adaptačné opatrenia,“ dodal. Na otázky v prieskume SKI odpovedali Norbert Kurilla (Most-Híd), Martin Hojsík (koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia), Karol Galek (Sloboda a Solidarita) a Monika Beňová (SMER-SD) a Ivan Štefanec (KDH). Všetci piati kandidáti na poslancov do EP sa zúčastnili aj na verejnej debate Eurovoľby a klimatické otázky, ktorú organizovala SKI v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Ochrana prírody je pre Slovákov rovnako dôležitá ako stopka daňovým podvodom.

Rozsiahly europrieskum predpovedá medzi Slovákmi a Slovenkami vyšší záujem o eurovoľby ako tomu bolo v roku 2014, keď účasť dosiahla len 13 percent. Až 54 % opýtaných označilo za vysoko alebo veľmi vysoko pravdepodobné, že vo voľbách 2019 pôjde voliť. Pre 81 % opýtaných je v nadchádzajúcich eurovoľbách dôležité, aby politické strany zastavili daňové podvody. Rovnaký počet ľudí označuje za dôležité, aby strany chránili životné prostredie, živočíchy a prírodu. Až 80 % chce, aby strany znížili znečistenie ovzdušia, 66 % považuje za dôležité znížiť migráciu.

Pokiaľ ide o osobné obavy Slovákov, na prvom mieste je korupcia politikov (43 %). Opýtaní majú strach aj zo zlej zdravotnej starostlivosti (33 %), nie sú spokojní ani so všeobecným stavom politiky (32 %). K najčastejším obavám patrí aj chudoba (30 %) alebo inflácia a vysoké ceny (26 %). Znečistenie prostredia figuruje na ôsmom mieste (13 %).

Pri rozhodovaní, komu vhodia Slováci svoj hlas, zaváži vo veľkej miere téma poľnohospodárstva. Až 87 % účastníkov prieskumu označilo ratingom 4 alebo 5 z piatich, že je pre nich dôležité, aby nimi volená strana presadzovala práve udržateľnosť poľnohospodárstva. Na druhom až štvrtom mieste je s 85 % snaha znižovať nezamestnanosť, ceny benzínu a elektriny a bránenie teroristickým útokom. S 84 percentami nasleduje bránenie dňovým únikom a ochrana životného prostredia, živočíchov a prírody.

TOP výroky, ktoré sú pre slovenských voličov v eurovoľbách rozhodujúce*:

1. Je dôležité vyrábať potraviny zdravým, udržateľným spôsobom. Znížime používanie pesticídov a antibiotík pri produkcii potravín, aby sme zaistili, že všetci budú zdravší.

2. Príroda je ohrozená po celej Európe. Budeme konať tak, aby sme ju ochránili a zastavili tých, ktorí ničia našu prírodu.

3. Ceny elektriny a plynu stúpajú a pre mnohých ľudí sú príliš drahé. Zabezpečíme, aby prechod na čistú energiu znížil účty.

4. Stav životného prostredia sa zhoršuje kvôli odpadu, znečisteniu a škodlivým aktivitám. Spoločnosti, ktoré najviac znečisťujú donútime, aby planétu vyčistili a prestali ju ničiť.

5. Solárna a veterná energia predstavujú budúcnosť čistej, nezávislej a hospodárnej energie. Budeme financovať iniciatívy v oblasti obnoviteľnej energie, aby sme zvýšili jej používanie.

6. Zaizolovanie domov a produkcia obnoviteľnej energie vytvorí nové odvetvia. Zabezpečíme, aby nové pracovné miesta v udržateľných odvetviach boli bezpečné a dobre platené

7. Klimatická zmena má vplyv na naše životy vrátane nedostatku vody a extrémneho počasia. Mali by sme pripraviť Slovensko na tieto vplyvy a zaviesť opatrenia, ktoré majú okamžité účinky, aby sme ochránili občanov.

8. Renovácia a izolácia budov prináša viac pohodlia, zdravšie prostredie a znižuje náklady na kúrenie v našich zanedbaných alebo starých budovách. Budeme investovať do hospodárnejších budov.

*Znenie otázky: Keď sa rozhodujete, ako voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, do akej miery je/nie je pre vás dôležité, aby strana komunikovala a konala uvedené?

Výsledky prieskumu: VÝSLEDKY PRIESKUMU MEDZI POTENCIÁLNIMI VOLIČMI

Zhrnutie prieskumu z prezentácie: ZHRNUTIE PRIESKUMU

Otázky k prieskumu: OTÁZKY