Platforma Budovy pre budúcnosť zorganizovala pracovné raňajky s odborníkmi a politikmi na tému dostupnosť nájomného bývania. Na Slovensku tvorí nájomné bývanie iba 6 % bytového fondu, čo je hlboko pod priemerom iných európskych krajín. Zmeniť by to mohla nová koncepcia bytovej politiky, ktorú aktuálne pripravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR a nová vláda. Diskutovať prišlo takmer 50 odborníkov, zástupcov opozičných politických strán a nových hnutí.

„Na Slovensku máme históriu silného vlastníctva bytov. Viac než 90 % bytov v SR obývajú ich vlastníci. Iba 6 % bytov tvoria nájomné byty“, uviedla Katarína Nikodemová za Budovy pre budúcnosť. „Táto situácia nie je veľmi priaznivá zo sociálneho hľadiska ani z pohľadu pracovnej mobility. Slovensko potrebuje zvýšiť podiel dostupného nájomného bývania. Cieľom nášho podujatia bolo vytvoriť príležitosť na odbornú diskusiu a ponúknuť politickým stranám príležitosť prezentovať svoje postoje a plánované opatrenia“, dodala.

Na podujatí Ministerstvo dopravy a výstavby SR prezentovalo plány na rozvoj nájomného bývania v plánovanej koncepcii po roku 2020. Odborník na demografické prognózy, Branislav Bleha, poukázal na budúci vývoj populácie vo väčších slovenských mestách a na starnutie obyvateľstva. Bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik priblížil zistenia analýzy zastúpenia nadácie Friedrich Ebert Stiftung v SR, mapujúcej aktuálny stav, problémy a možné riešenia zintenzívnenia nájomnej bytovej výstavby na Slovensku. Zástupcovia strán OĽANO, Za ľudí, Progresívne Slovensko a SPOLU a Sme rodina sa zhodli na tom, že dostupnosť bývania je jednou z ich politických priorít. Pre stranu SaS je dôležité diskutovať o finančnom rámci dostupnosti bývania. „Všetci diskutujúci politici sa zhodli, že pojem nájomného bývania musíme začať vnímať v širšom kontexte, nie len ako sociálne bývanie. Jeho nedostatok totiž pociťujú nielen sociálne slabé skupiny, ale aj bežní pracujúci ľudia, ktorí veľkú časť svojich príjmov vynakladajú práve na bývanie“, doplnila Nikodemová.

Vladimíra Marcinková zo strany Za ľudí zdôraznila, že ide o prierezovú tému, ktorá sa veľmi dotýka sociálnych skupín a odvoláva sa na posilnenie kompetencii samospráv. Strana Za ľudí si v programe dala za cieľ finančne podporiť vybudovanie až 20 000 nájomných bytov. Eduard Heger z OĽANO vníma bytovú politiku ako neoddeliteľnú súčasť rodinnej politiky a za zlomový parameter považuje výšku mesačných nákladov na nájomné bývanie. Vysoké náklady na bývanie a nedostupnosť bytov pre mladé rodiny je problém, ktorý chce OĽANO riešiť práve dostupnosťou nájomných bytov. Aj Dominik Hatiar z Progresívneho Slovenska reflektuje na problematiku hlavne z pohľadu mladých ľudí, ktorí často vynakladajú aj polovicu svojho príjmu na bývanie. Hovorí o „bytovej kríze“ a novú výstavbu nájomných bytov dáva aj do kontextu klimatickej zmeny, lebo pri výstavbe je treba myslieť aj na budúcu energetickú náročnosť budov a nové byty stavať v najlepšej kvalite a čo najviac energeticky efektívne.

Štefan Holý zo strany Sme rodina, ktorá si v programe zadefinovala cieľ vybudovať až 25 000 nájomných bytov ročne, poukázal na fakt, že hlavný problém v debate predstavuje správne nastavenie spoľahlivého finančného modelu. Nie je podľa neho problém byty postaviť, ale nájsť pre ne vhodné financovanie. Podobne Ladislav Matejka za stranu SaS zdôraznil, že na výstavbu väčšieho množstvá nájomných bytov bude treba zapojiť aj zdroje zo súkromného a komerčného sektora. Lucia Štasselová za politickú stranu SPOLU upozornila na fakt, že je zbytočné navyšovať zdroje a klásť si nerealistické ciele, ak v tomto momente nevieme vyčerpať ani tie zdroje, ktoré máme. Naše ambície na výstavbu nájomných bytov by mali byť realistické, ale najmä procesy čerpania dotácií zjednodušené.

„Tešíme sa z veľkého záujmu o problematiku kvalitného dostupného nájomného bývania tak zo strany odborníkov ako aj politických strán. Treba povedať, že na pozvánku do diskusie nereagovali vláde strany. Ani strana Most-híd, z ktorej pochádza súčasný minister dopravy a výstavby Arpád Érsek do diskusie nikoho k tejto problematike nenavrhla“, uzatvára Nikodemová.

Platforma Budovy pre budúcnosť aktívne formuje verejné politiky s cieľom podporovať vysokú kvalitatívnu úroveň výstavby a obnovy budov s dôrazom na energetickú hospodárnosť, kvalitu vnútorného prostredia a princípy udržateľnosti budov.