V utorok 30. júna 2020 o 10.00 srdečne pozývame na webinár na tému Obnova rodinných domov – v čom je príležitosť a ako najlepšie využiť tento potenciál.  Odborná diskusia prebehne prostredníctvom platformy ZOOM. V prípade záujmu o účasť, prosíme o registráciu tu: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9ey7piC6SKOu_tXZzfWzIw?fbclid=IwAR2PK9zQqTGidiFv7M52Tv5OXEfsxVoNTsJZO9Z-JeFqtH4G0kmtJw_IB7s

Program:

10.00 – 10.30 – predstavenie výsledkov prieskumu k obnove rodinných domov (Richard Paksi, Budovy pre budúcnosť)

10.30 – 10.50 – reakcia MDaV (Peter Gergely, vedúci oddelenia projektov zatepľovania rodinných domov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

10.50 – 11.10 – inšpirácia českým programom Nová zelená úsporám (Tomáš Trubačík, Šance pro budovy)

11.10 – 11.30 – diskusia

Prečo obnova rodinných domov?

Na Slovensku máme asi milión rodinných domov. Viac ako polovica bola postavená pred rokom 1980. Iba 49 % rodinných domov bolo zatiaľ obnovených a zvyšok je v pôvodom stave. Slovensko sa zaviazalo do roku 2050 byť uhlíkovo neutrálnou krajinou. Správnou obnovou budov vieme k tomuto cieľu prispieť aj prostredníctvom sektoru budov. Pri financovaní obnovy sa však aktuálny dotačný program využíva málo. Majitelia RD vo väčšine prípadov financujú obnovu z vlastných úspor alebo vďaka komerčnému úveru z banky. Väčšia podpora zo strany štátu by pritom mohla motivovať viac ľudí ku kvalitnej obnove.

Platforma Budovy pre budúcnosť vo februári 2020 realizovali prostredníctvom agentúry Focus prieskum medzi majiteľmi RD a zosumarizovala fakty o tom, ako majitelia RD obnovujú, čo ich k obnove motivovalo, z čoho obnovu financujú, kto im s obnovou pomáhal. Tých, ktorí obnovu nerealizovali a ani neplánujú sme sa pýtali na dôvody a prekážky, ktoré im v tom bránia. Tento odborný seminár ponúkne odpovede na tieto otázky:

  • Aké sú hlavné závery z prieskumu – kto obnovoval a ako; kto neobnovoval a prečo; koľko ľudí obnovu plánuje.
  • Prečo majitelia RD neobnovujú viac a komplexnejšie? Čo sú hlavné prekážky?
  • Ako ľudia obnovu financujú? Aký dotačný program by privítali?
  • Aké kroky plánuje v tomto smere MDaV?
  • Ako sa vieme inšpirovať príkladmi zo susedného Česka a ich programu Nová zelená úsporám?