Záujem o vykurovanie domov tepelnými čerpadlami je veľký

Takmer 250 000 vlastníkov starších rodinných domov by si pre vykurovanie zvolila tepelné čerpadlo. Potrebovali by však efektívny a stabilný dotačný nástroj. Vyplýva to z prieskumu platformy Budovy pre budúcnosť, ktorý si nechala objednať u agentúry Focus začiatkom tohto roka.

V súčasnosti prevláda ako zdroj vykurovania rodinných domov plynový kotol. Trendy však naznačujú zmeny v zmýšľaní majiteľov domov. Približne 4 z 10 opýtaných by v prípade finančných možnosti alebo dotácie od štátu zmenili systém vykurovania svojho domu. Najviac by pritom preferovali inštaláciu tepelného čerpadla.

„Náš prieskum ukazuje zmenu vo vnímaní technológie tepelných čerpadiel. Čísla ukazujú, že ľudia nemajú voči ním mentálnu bariéru alebo nedôveru, ale najväčšou prekážkou inštalácie tepelných čerpadiel je hlavne finančná náročnosť tejto investície. Je preto potrebné, aby fungoval efektívny a stabilný dotačný systém, ktorý vlastníkom domov pomôže s investíciou. Pre plynulosť výroby a dodávateľského reťazca je dôležitá kontinuita zo strany štátu a dobre fungujúce dotačné schémy,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Z prieskumu vyplýva, že v prípade finančných možností či dotácie od štátu by približne 4 z 10 opýtaných (38 %) svoj systém vykurovania radi zmenili. A to predovšetkým na tepelné čerpadlo, ktoré preferuje až štvrtina z nich. V menšej miere by svoj systém zmenili na drevo alebo pelety (8 %), na plyn (3 %) či niečo iné (2 %).

„Z výsledkov vyplýva, že takmer 250 000 vlastníkov starších rodinných domov by svoj vykurovací systém najradšej zmenili za tepelné čerpadlo, v prípade že by im štát pomohol dotáciou. Ide teda o naozaj veľký potenciál a príležitosť, ako dekarbonizovať vykurovanie v rodinných domoch na Slovensku. Zároveň je však nutné mať na pamäti, že uvažovať na zmenou vykurovacieho zariadenie je vhodné až potom, čo je dom dôkladne zateplený a má vymenené okná,“ dodal analytik platformy Richard Paksi.

Z výsledkov prieskumu zároveň vyplýva veľký záujem financovať tepelné čerpadlo z dotačného programu „Obnov dom“ z Plánu obnovy. V nasledujúcich dvoch rokoch má záujem do dotáciu takmer 80 000 vlastníkov starších rodinných domov. Takmer tretina z nich by pritom radi z dotácie financovali výmenu zdroja za tepelné čerpadlo.

Odkaz na prieskum: https://bpb.sk/studie/velky-prieskum-medzi-vlastnikmi-rodinnych-domov/

Foto:  Coolingpost.com