Po uzavretí tretej výzvy bolo elektronicky zaevidovaných 242 žiadostí o dotáciu na zateplenie rodinného domu, niektoré  médiá už pred týždňom predpovedali neúspech. Platforma Budovy pre budúcnosť však pokladá tento výsledok za uspokojivý z viacerých dôvodov. Podľa nich má program potenciál a Slovensko je len na začiatku cesty.

Cieľom programu štátnych príspevkov na obnovu rodinných domov bolo zníženie spotreby energie a výdavkov domácností, predĺženie životnosti rodinných domov a tiež podpora kvalitnej realizácie obnovy a boja proti stavbám „bez papierov“.  Pri porovnaní s počtom elektronicky evidovaných žiadostí v prvých dvoch výzvach programu 230 počas prvej výzvy a 95 v druhej výzve je počet 242 posunom. Žiadosti je potrebné doručiť aj poštou s potrebnými prílohami, takže počet uznaných žiadateľov sa ešte môže znížiť, ako to bolo v minulých výzvach. V nich boli konečné čísla 134 a 62, čiže podmienky splnili približne dve tretiny žiadateľov, kvalita vypracovania sa však stále zvyšuje. Aj po takomto „okresaní“ je teda výsledok nárastom. Prispelo k nemu určite zvýšenie dotácie a tiež predĺženie obdobia na podávanie žiadostí z 1 mesiaca na 3. Úspešnosť mohla byť aj vyššia, záujem však ovplyvnili viaceré okolnosti.

Podľa BPB bol počet žiadostí ovplyvnený najmä nie veľmi priaznivým načasovaním. Tretia výzva prišla v čase, keď v stavebníctve aj veľkí zákazníci čakajú kvôli vysokému dopytu na stavebné materiály niekoľko mesiacov. „To znemožňuje vlastníkom RD plánovať zateplenie – nájsť v tomto čase malú realizačnú firmu, ktorá je schopná získať licenciu na ETICS a má voľné kapacity, je asi veľmi ťažké,“ vysvetľuje Kateřina Chajdiaková, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť. Mnohých záujemcov o dotácie by určite motivovala aj intenzívnejšia marketingová podpora projektu, vysvetlenie výhod a možnosť technickej asistencie pred podaním žiadosti. Podľa empirických skúseností BPB 4 z 5 majiteľov rodinných domov, ktorí sa chystajú dom obnovovať, o programe dotácií a výzve vôbec nevedeli.  „Medializácia programu obnovy prebieha až krátko pred spustením výzvy, čo pre majiteľov domov vytvára výraznú časovú tieseň, v prípade, že ešte nemajú pripravenú potrebnú projektovú dokumentáciu,“ hovorí Kateřina Chajdiaková. Ako ďalej dodáva, aj keď program umožňuje refinancovanie nákladov, v mnohých prípadoch majitelia čakajú na spustenie výzvy a až po schválení žiadosti sa pustia do obnovy svojho domu. Mnoho vlastníkov môže odrádzať často negatívna a neodborná  komunikácia o nevýhodnosti a komplikovanosti dotačného systému, ktorej vytvára priestor aj už spomínaná absencia riadnej marketingovej kampane programu.

Z pohľadu Budov pre budúcnosť je program aj napriek týmto komplikáciám úspešný a po zvýšení mediálnej podpory a predĺžení doby určenej pre podávanie žiadostí by mohli byť výsledky ešte výraznejšie. Potvrdzuje to aj porovnanie s príkladom podpory v Českej republike. Program obnovy rodinných domov, ktorý je spojený aj s podporou výstavby nových domov a výmenou zdroja tepla bol v ČR spustený v roku 2009. Výzva prebiehala kontinuálne a celoročne, pričom v roku 2009 sa spustila v júni a v prvom mesiaci vyhlásenej výzvy boli podané len 3 žiadosti. Počas prvého roku fungovania programu v ČR bolo podaných 1132 žiadostí o príspevok na zateplenie. „V prípade, že by aj u nás prebiehala výzva kontinuálne, je možné na základe terajšieho záujmu predpokladať, že by počet žiadostí prekročil 500. V rámci rozdielu veľkosti našich krajín by sme asi nemali ani väčšie množstvo očakávať,“ upozorňuje riaditeľka BPB. Slovenské Ministerstvo dopravy a výstavby by si mohlo zobrať príklad od českých kolegov aj v oblasti propagácie programu. V českom programe Zelená úsporám (dnes Nová zelená úsporám) išlo v prvom roku viac financií na inzerciu a propagačné spoty, ako na dotácie samotné. Výsledkom však boli stovky obnovených domov a vysoké úspory energie.