Každé voľby sú dôležité. Tie sobotné sú však výnimočné v dvoch smeroch. Za prvé, novodobí fašisti sa stali reálnou hrozbou a desí nás predstava, že po voľbách budú mať silný mandát a pretavia svoje nedemokratické predstavy do slovenských politík. Za druhé, klimatická zmena sa stala témou, ktorá naozaj rezonuje a dáva nádej, že po voľbách bude mať Slovensko vládu, ktorá bude riešenia klimatickej krízy brať vážne a zodpovedne.

Tieto voľby sú pre záchranu klímy kľúčové. Reagujú na to aj politické strany, lebo sú to na Slovensku historicky prvé voľby, v ktorých je klimatická zmena témou. Sme prvou generáciou, ktorá reálne pociťuje jej dôsledky. Zároveň sme poslednou generáciou, ktorá s tým ešte má  šancu niečo urobiť. Viaceré organizácie či médiá pripravili analýzy programov politických strán a zameriavali sa aj na otázky životného prostredia a ochrany klímy. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, pripravili sme pre vás prehľad analýz, kde si môžete z rôznych uhľov pohľadu a rôznymi metodikami pozrieť, ako sú na tom strany s opatreniami na ochranu klímy a životného prostredia. Asi neprekvapí, že väčšiny analýz bola strana Mariána Kotlebu ĽSNS vylúčená a to z dôvodu, že ju nemožno považovať za demokratickú stranu.

Ako prvý ponúkol návod na voľbu Klimatický dotazník 2020, ktorý zverejnila skupina neziskových organizácií – Budovy pre budúcnosť, Extinction Rebellion Slovensko, Fridays For Future Slovensko, Greenpeace Slovensko, Nestrácajme čas, Priatelia Zeme  – CEPA, Slovenská klimatická iniciatíva, Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife a Znepokojené matky. Organizácie zaslali politickým stranám dotazník na široké spektrum oblastí týkajúcich sa klimatickej zmeny a biodiverzity. Hodnotili návrhy riešení pre niektoré oblasti a dovtedy zverejnené volebné programy.  

Ďalšiu analýzu zverejnila Slovenskú klimatická iniciatíva, ktorú na ich objednávku realizovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA). Postoje politických strán k energetickým a klimatickým témam sa takisto zameriava na opatreniam na ochranu klímy v oblasti obnovy budov a ich energetickej efektívnosti, energetickej chudoby a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. SFPA analýza vychádza takisto z programov politických strán a dotazníkov. Podľa kódovacej tabuľky potom udeľovala stranám a hnutiam body v oblastiach, ktoré mali vo svojich programoch alebo opatreniach pokryté. Rebríček strán vyšiel v niektorých prípadoch inak ako pri analýze s neziskovkami. Je to z dôvodu odlišnej metodiky.

S ďalšou analýzou prišiel portál EURACTIV, ktorý postupoval na základe analýzy politických programov ako aj dotazovania sa politických strán formou pološtrukturovaných rozhovorov s gestormi pre energetiku a klímu. Na základe analýzy v 9 kľúčových bodoch potom autori udeľovali zelené alebo červené body podľa opatrení strán v danej oblasti. Zaujímavé v tomto smere je aj porovanie, ako sa životné prostredie umiestnilo medzi investičnými prioritami politických strán pre nové programové obdobie Európskych fondov 2021 – 2027.  

My sme les zhodnotili programy politických strán z pohľadu ochrany lesov a priniesli aj prehľad niektorých kandidátov, ktorí sa venujú životnému prostrediu. Strany rozdelili na tie, ktoré odporúčajú voliť a ktoré voliť neodporúčajú.

Na stránke Slovenského ochranárskeho snemu nájdete hneď niekoľko analýz. Jedna sa venuje ochrane vody. Nájdete tu aj zhodnotenie programov politických strán z pohľadu ochrany životného prostredia. Všetko na stránke www.ochranari.sk.