Platforma Budovy pre budúcnosť považuje výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR na zatepľovanie rodinných domov ako aj príspevky na domy s takmer nulovou potrebou energie za poddimenzované. Potenciál a záujem zo strany ľudí je oveľa väčší. Potvrdzuje to aj fakt, že posledná výzva bola uzavretá naplnením limitu 200 žiadostí už 25 minút od jej zverejnenia. Dá sa predpokladať, že záujem zo strany majiteľov rodinných domov je oveľa väčší ako ponúkané limity programov. V programovom vyhlásení (PVV) sa pritom nová vláda zaviazala k zvyšovaniu energetickej efektívnosti budov.

Druhé kolo žiadostí o príspevky na domy s takmer nulovou potrebou energie vyhlásilo Ministerstvo včera ráno. Občania mohli žiadať o príspevok vo výške 8 000 eur na stavbu nových rodinných domov v energetickej triede A0. Za 25 minút sa však stanovený počet 200 žiadostí naplnil. Podobný scenár sa opakoval v máji, kedy Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo výzvu na zatepľovanie rodinných domov, vďaka ktorej mohli občania, ktorí zatepľujú alebo pripravujú zateplenie svojho rodinného domu staršieho ako 10 rokov, žiadať o dotáciu vo výške maximálne 8 800 eur. Kapacita bola podobne naplnená a výzva ukončená do pár dní od vyhlásenia.

„Takáto forma podpory zo strany štátu je veľmi potrebná. Považujeme však za obmedzujúce, že existujúce dotačné programy sú takto poddimenzované a Ministerstvo ich počty kontinuálne znižuje,“ zhodnotila Katarína Nikodemová za BPB. Prvá výzva na domy s takmer nulovou potrebou energie bola v august 2019 a pri nej bol limit 500 žiadostí. Vtedy za tri dni prišlo takmer 330 žiadostí. „Obmedziť druhú výzvu len pre 200 rodinných domov považujeme za posun smerom dozadu.“

Záujem Slovákov o dotačné programy je pritom veľký. Podľa prieskumu platformy Budovy pre budúcnosť až 74 % obyvateľov by pre rozsiahlejšiu a kvalitnejšiu obnovu domu motivovali jednoduchšie a vyššie dotácie zo strany štátu a až štvrtina opýtaných by chcela financovať plánovanú obnovu rodinného domu aj za pomoci štátnej dotácie. Slovenské domácnosti pritom využívajú pri obnove rodinných domov štyrikrát menej častejšie štátne dotácie ako v Čechách. „Kým v susedných Čechách, kde funguje kvalitný podporný program Nová zelená úsporám siahlo po štátnej dotácii 11 % opýtaných, na Slovensku sú to len 3 %. Zvýšenie tohto čísla a dobré nastavenie kritérií spolu s ľahšou dostupnosťou dotácie by zabezpečilo zvýšenie kvality obnovy a pomohlo nielen samotným majiteľom domov ale aj Slovensku v plnení jeho cieľov,“ doplnil Richard Paksi, analytik platformy. Verejné investície do obnovy budov sú pritom v čase prepadu ekonomiky jedným z najefektívnejších nástrojov na stimulovanie lokálnej ekonomiky.

Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa budú od budúceho roka sprísňovať a všetky novostavby budú musieť byť v takmer nulovom štandarde. Podľa platformy BPB však nie je čoho sa obávať. „Už v súčasnej dobe nie je nereálne dosiahnuť pri novostavbe energetickú triedu A0. Budovy v energetickej triede A0 však nebude možné dosiahnuť bez toho aby aspoň časť potreby energie nebola pokrytá obnoviteľným zdrojom energie. Je teda možné očakávať mierne navýšenie investičných nákladov. Stavebníci si však musia uvedomiť aj výhody, ktoré im vyšší energetický štandard prinesie v nižších prevádzkových nákladoch,“ doplnil Paksi.