Pozývame Vás na odbornú konferenciu Okná, dvere a zasklené steny.

Konferencia je organizovaná po vynútenej prestávke, ktorú spôsobila pandémia.
Vývoj nových poznatkov ide ďalej a s vírusom sa musíme naučiť žiť. Preto sme sa
na výkonnom výbore, ktorý sa pravidelne stretáva s kontrolnou komisiou
a s poradným orgánom predsedu združenia SLOVENERGOokno, rozhodli zorganizovať
tématické dvojdňové stretnutie. Pripravili sme pre Vás zaujímavé prednášky
z oblasti navrhovania, výroby a zabudovania otvorových konštrukcií.

Konferencia je pre cieľové skupiny

– projektanti
– výrobcovia okien
– predajcovia okien
– montážnici okien
– investori, či už malých, alebo i veľkých objektov

Veľa získa i koncový užívateľ, stačí prísť. Všetci, koho tu stretnete sa podieľa na kvalite práve Vášho okna.

Viacej na: www.slovenergookno.sk