Online podujatie Obnova budov – ako využiť potenciál z eurofondov, ktoré sa uskutoční v utorok 1. júna 2021 (10.00 – 11.30) cez platformu zoom. Na podujatie je potrebné sa registrovať. Registrácia je bezplatná.

Link na registráciu: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cPJCsSuAQHSGs2M2UmzPCg

PREČO PRÁVE TÁTO TÉMA

Správna obnova budov vie Slovensku pomôcť plniť svoje klimatické záväzky a prispieť k uhlíkovej neutralite. Európska únia je v tomto smere štedrá. Okrem prostriedkov z Plánu obnovy, s obnovou budov počíta aj nové programové obdobie eurofondov s predbežnou alokáciou na verejné budovy aj obytné budovy. Pri správnom a motivačnom nastavení nenávratných finančných príspevkov vie významne pomôcť aj súkromný sektor. Ktoré budovy chceme v najbližších rokoch obnoviť a ako a kto to zaplatí?

Platforma Budovy pre budúcnosť organizujú toto odborné podujatie, ktoré má za cieľ ponúknuť odpovede na tieto otázky:

 • Ako štát plánuje investovať prostriedky z nových eurofondov pre obnovu budov? Sú plánované alokácie adekvátne?
 • Ako sa vieme poučiť z doterajších projektov obnov verejných budov pri nastavení nového programového obdobia?
 • Ktoré budovy chceme obnovovať a v akom štandarde? Ako nastavíme kritéria kvality? Bude zohľadnená aj kvalita vnútorného prostredia?
 • Aké potreby majú obstarávatelia týchto projektov, aby sme vedeli plynule a zmysluplne čerpať?
 • Aké rôzne možnosti financovania budú mať samosprávy na obnovu budov a aké budú ich podmienky čerpania?
 • Ako vie pri financovaní pomôcť služba garantovaných energetických služieb (GES) a aké sú doterajšie skúsenosti s ňou?

PROGRAM

KICK OFF 10:00 – 10:40

 • Richard Paksi, BPB
 • Katarína Bruncková, MDaV
 • Jarmila Bruteničová, MIRRI

DISKUSIA 10:40 – 11:30

 • Daniela Galandová, primátorka mesta Snina
 • Dušan Petráš, Združenie pre podporu obnovy bytových domov
 • Naďa Hartmann, ESCO Slovensko
 • Miroslav Zliechovec, Saint-Gobain