Odborníci pripravili 9 krokov k lepšiemu prostrediu na školách – riešenia má v rukách štát

Kvalitu vzduchu si v dobe pandémie ochorenia Covid 19 uvedomujeme oveľa intenzívnejšie ako za bežných okolností a to hlavne pre tak citlivú skupinu akou sú deti. Kvalita vnútorného prostredia na školách nie je vyhovujúca. Platforma Budovy pre budúcnosť teraz prichádza s návodom, ako tento aktuálny problém riešiť. Metodická príručka obsahuje základné informácie pre správny návrh projektov novostavieb alebo obnov školských budov na zabezpečenie hygienicky zdravého a kvalitného vnútorného prostredia. Súčasťou je návod pre školy, ale aj odporúčania pre zriaďovateľov škôl a štát. Cieľom je zníži nielen riziká rôznych chorôb u detí ale aj zvýšenie ich koncentrácie a kvalitu výučby.

Nedávno spracovaná analýza meraní kvality vnútorného prostredia poukázala na veľké problémy v triedach spojené so zlou kvalitou vzduchu, výrazným prehrievaním tried, nevhodnou akustikou a nedostatočným osvetlením. Napríklad kvalita vzduchu má významný vplyv na sústredenie a hrá zásadnú úlohu pri znižovaní rizika nákazy vírusovými infekciami. „Je len na nás, či tieto problém necháme bez odpovede alebo ich začneme aktívne riešiť a využijeme na to aj urgenciu, ktorú priniesla pandémia Covid 19. V najbližších rokoch nás čakajú nemalé investície do školskej infraštruktúry z Plánu obnovy alebo nových eurofondov. Je to veľká príležitosť, aby sme popri znižovaní energetickej náročnosti budov kládli dôraz aj na zabezpečenie kvality vnútorného prostredia a nezatvárali viac pred týmto problémom oči,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Nevhodné vnútorné prostredie vedie k zhoršenej pozornosti a výkonu žiakov, zvýšenej chorobnosti, k vzniku astmatických chorôb či oslabení imunitného systému. Zlej kvality vnútorného prostredia dokážeme predísť predovšetkým správnym postupom pri výstavbe alebo obnove školskej budovy a vhodnými stavebnotechnickými či technologickými riešeniami. Výhodou je, že riešenia existujú a dokážeme ich pomerne jednoducho a rýchlo  zaviesť a zabezpečiť zdravšie a kvalitnejšie prostredie pre naše deti.

„Sme presvedčení, že kvalitnú a udržateľnú výstavbu vieme dosiahnuť iba úzkou spoluprácou všetkých aktérov od zadávateľov, cez tvorcov projektov až po realizátorov. Kľúčové sú podľa nás potreby tých, ktorí v školách študujú a pracujú, ako aj využitie tých najlepších postupov a technológií pre vytvorenie zdravého vnútorného prostredia,“ hovorí Miroslav Zliechovec Business Development manažér spoločnosti Saint-Gobain.

V komplexnej metodickej príručke z dielne Budov pre budúcnosť je viacero návodov a odporúčaní, ktorých cieľom je zabezpečenie kvality vnútorného prostredia. Odborníci v nej popisujú, ako by mal postupovať štát pri implementácií európskych prostriedkov, ale aj to, čo môže spraviť zriaďovateľ školy pri obstarávaní výstavby alebo obnovy školskej budovy. „Dôležitým hráčom je štát, poprípade jednotlivé ministerstvá, ktoré nastavujú podmienky investícií alebo výziev. Kľúčové je, aby dané stavebnotechnické riešenia boli zaradené medzi oprávnené výdavky v daných projektoch. Naším odporúčaním je taktiež stanoviť požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia v súlade s našou metodikou, poprípade technickými normami, ktoré nie sú všeobecne záväzné. Alternatívou taktiež môže byť zvýhodnenie tých projektov, ktorých súčasťou bude zabezpečenie kvality vnútorného prostredia,“ uviedol Richard Paksi, analytik platformy a autor analýzy aj metodickej príručky k tejto téme.

„Nikto z nás by nedal svojmu dieťaťu na desiatu plesnivý chlieb alebo kontaminovanú vodu. Žiaľ vzduch je veličina, ktorú nevidíme a preto je veľmi ťažké identifikovať, v akom je stave. To dokážu len profesionálne merania. Tie nám práve preukázali, že vzduch ako jeden z prvkov kvality vnútorného prostredia je na tom veľmi zle a je najvyšší čas s tým niečo spraviť. Treba zdôrazniť, že opatrenia popísané v metodickej príručky idú ruka v ruke s opatreniami zabezpečujúcimi energetickú efektívnosť budov a ich aplikáciou dosahujeme vyššiu kvalitu vnútorného prostredia a vyššiu energetickú efektívnosť,“ uzatvára Vladimír Orovnický za spoločnosť Daikin.

Jednotlivé dokumenty nájdete dostupné tu.