Otvorený list, ktorý podpísalo 44 organizácií v rámci celej Európy bol dnes odoslaný poslancom EÚ parlamentu. Výzvu podporila aj organizácia Budovy pre budúcnosť. Organizácie žiadajú poslancov európskeho parlamentu, aby hlasovali za vylúčenie investícií do fosílnych palív v rámci kohéznej politiky EÚ pre ďalšie programové obdobie.

V stredu 27. marca 2019 bude Európsky parlament hlasovať za nové rozdelenie financovanie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V súčasnosti sa poskytuje (na obdobie rokov 2014 – 2020) 930 miliónov EUR podporu infraštruktúry zemného plynu. Tieto investície bránia prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku a podporujú  regióny v závislosti od fosílnych palív.

Európska komisia v máji minulého roka navrhla vylúčiť podporu fosílnych palív z prostriedkov kohéznej politiky EÚ. Toto rozhodnutie však oslabili poslanci Európskeho výboru pre regionálny rozvoj, ktorí obnovili možnosti financovania fosílnych palív, najmä plynu pre dopravu a vykurovanie a uhlia vo vykurovaní.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) sa zameriava na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii odstraňovaním nerovností medzi jej regiónmi.

Rozpočet EÚ stále investuje do podpory fosílnych palív miliardami eur daňových daní európskych občanov, čím prispieva ku klimatickému chaosu a podkopáva prebiehajúcu transformáciu na nízkouhlíkovú ekonomiku. Vedúci predstavitelia EÚ musia preto presunúť finančné prostriedky EÚ do budovania udržateľnej a klimaticky priaznivej infraštruktúry a pomôcť menej rozvinutým regiónom EÚ, aby urýchlili prechod na hospodárstva s nulovými emisiami CO2.

LIST: http://www.caneurope.org/docman/fossil-fuel-subsidies-1/3472-open-letter-to-meps-eu-funding-must-leapfrog-fossil-fuel-use-to-renewable-energy-and-energy-savings-march-2019/file

TLAČOVÁ SPRÁVA: http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1750-businesses-cities-and-ngos-call-for-fossil-fuel-free-investments-in-eu-s-regions

Dajte vedieť našim poslancom: