Významný člen Budov pre budúcnosť – Inštitút pre pasívne domy pozýva na 3.ročník konferencie „Budovy A0“: NASPÄŤ DO MESTA, ktorá sa uskutoční 27.2.2020 v Elektrárni Piešťany. Konferencia sa koná v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Centrom pasívního domu.

Energetická efektívnosť je len jedným z prostriedkov, no alarmujúce predpovede si vyžadujú komplexnejšie riešenia. Našim cieľom by mali byť budovy, mestá a infraštruktúra navrhované ako neoddeliteľná súčasť neustále sa obnovujúceho, udržateľného systému. Vraciame sa NASPÄŤ DO MESTA. Intenzívna urbanizácia krajiny je jedným z pôvodcov súčasnej krízy, dobre fungujúce kompaktné mesto však môže zároveň predstavovať účinný nástroj na jej potláčanie.

Ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj v tomto roku pokračujeme v netradičnom formáte konferencie.
Hlavným cieľom konferencie je diskusia a hľadanie riešení v architektúre a mestskom plánovaní s ohľadom na energetickú efektívnosť a ďalšie aspekty udržateľnosti. Jednotlivé tematické bloky budú okrem kľúčových rečníkov obsahovať moderované panelové diskusie pozvaných hostí, do ktorých sa budú môcť zapojiť aj diváci. 

Bližšie informácie a program podujatia je uverejnený na webstránke 2020.iepd.sk

Registrácia https://2020.iepd.sk/prihlasovanie/