Budúca vláda bude riadiť rekordné stavebné investície    

Slovensko čakajú najbližšie roky investície do stavebného sektora v minimálnej výške 9 miliárd eur. Riadiť ich bude budúca vláda. Aj keď sa slovenský stavebný sektor aktuálne minul prepadu, analytici varujú, že budúci rok bude vzhľadom na vysokú infláciu náročný. Platforma Budovy pre budúcnosť dúfa, že sľuby politických strán, ktoré pred voľbami deklarujú potrebu zvyšovať energetickú efektivitu budov sa pretavia do konkrétnych opatrení, aby tieto prostriedky efektívne a rozumne investovali a aby existujúce dotačné schémy stíhali napĺňať potreby. Sektor tiež apeluje na potrebu dlhodobých plánov zo strany štátu.

Investície do stavebného sektora sú naplánované do roku 2029. Len z Plánu obnovy a eurofondov počíta sektor s takmer deviatimi miliardami eur. Budúca vláda bude rozhodovať aj o doplňujúcich prostriedkoch z modernizačného a sociálno-klimatického fondu, ktorý vznikne po roku 2026. „Vláda, ktorá vzíde z nasledujúcich parlamentných volieb bude riadiť projekty pre podporu energetickej efektívnosti a tým aj smerovanie stavebného sektora. Kľúčové je nielen koľko financií je k dispozícii, ale aj ako efektívne ich dokáže nasmerovať do kvalitnej obnovy budov,“ hovorí Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť.

„V kampani sme svedkami toho, ako strany lákajú voličov na rýchle riešenia. Bohužiaľ platí, že dobré a systémové riešenia nejde realizovať rýchlo. Úspešnosť vyspelých krajín tkvie v schopnosti pracovať systematicky na strategicky dôležitých témach. Keď budúca vláda urobí z prechodu na zelenú ekonomiku politickú a celospoločenskú prioritu, investície do úsporných opatrení zabezpečia kontinuálne zníženie spotreby energií a výdavkov každý ďalší rok a podporí sa zamestnanosť a rozvoj ekonomiky. Komplexnou obnovou budovy, kde sa zateplí strecha, fasáda, vymenia sa okná a poprípade sa nainštaluje obnoviteľný zdroj ako fotovoltika či tepelné čerpadlo, je možné znížiť spotrebu energie o viac ako 70 percent. Ide o projekty, z ktorých má prospech celá spoločnosť, ale sú náročné na plánovanie a riadenie a je potreba byť na ne pripravení,“ hovorí Nikodemová.

Z prieskumu, ktorý organizovala platforma medzi politickými stranami v júli 2023 vyplynulo, že obnova budov a systematické zlepšovanie energetickej náročnosti budov sa javí ako dôležitá politická téma. „Vnímame pozitívne to, že politické strany vidia energetickú hospodárnosť budov ako konkrétnu príležitosť na zelenú transformáciu. Oveľa dôležitejšie ako definovať tieto riešenia v programoch však vnímame to, ako bude vyzerať ich implementácia v praxi pod vedením novej vlády. Chceme veriť, že obnova budov bude jednou z priorít, lebo predstavuje win win riešenia pre celú spoločnosť,“ uzatvára Nikodemová.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že politické strany chcú pokračovať v programe na obnovu rodinných domov Obnov dom a deklarujú záujem v ňom pokračovať aj po roku 2026, prípadne tento program zefektívniť. Ochotu pokračovať v programe po roku 2026 v nejakej forme vyjadrili všetky oslovené strany. KDH chce dokonca program „výrazne navýšiť“. Opakuje sa tiež urgencia riešiť energetickú chudobu a podpora zatepľovania domov pre domácnosti spadajúce do energetickej chudoby.

Zdroj foto: ifinancie.sk