Stavebný sektor je v prepade, spustenia výziev v dotačných schémach až na jeseň situácii nepomáha

Ešte v januári tohto roku bola výstavba nových budov, rekonštrukcia a modernizácia na vzostupe a vykazovala vyše 20%. Aktuálne je stavebný sektor v prepade už druhý mesiac za sebou. Veľká časť dopytu v segmente „malých stavieb“ je pritom pripravená a čaká len na štátne inštitúcie.

V čase poklesu investícií v súkromnom sektore je ideálny čas na rozbehnutie pripravených projektov financovaných z verejných zdrojov, a to predovšetkým z Plánu obnovy a odolnosti a z nových eurofondov.

„V programe Obnov dom sa momentálne vyhodnocujú žiadosti z 3. výzvy z programu Obnov dom a podľa informácií je spustenie 4. výzvy zatiaľ naplánovaná až na koniec leta. Žiadatelia, ktorí sa nezmestili do 3. výzvy stoja a čakajú na novú. Taktiež v programe Zelená domácnostiam vznikla dlhá pauza medzi ukončením výziev zo starého programového obdobia a spustením programu už v rámci nových eurofondov, ktoré je plánované na jeseň. Na jej spustenie pritom netrpezlivo čaká celý trh aj zákazníci. Hrozí, že po spustení na jeseň, tesne pred vykurovacou sezónou, bude vďaka nahromadenému dopytu a krátkemu času problém s kapacitami na realizáciu opatrení ,“ uviedol Richard Paksi, analytik platformy Budovy pre budúcnosť.

Podľa Budov pre budúcnosť by bolo dobré momentálne dopyt a pripravenosť využiť a spustiť 4. výzvy z programu Obnov dom skôr, ako až na konci leta. Za veľmi dôležité považuje platforma expresné opätovné spustenie programu Zelená domácnostiam, ktorý podporuje napríklad inštaláciu tepelných čerpadiel. Ukončenie poskytovania podpory z minulého programového obdobia a spustenie programu z nového programového obdobia až na jeseň vytvára časovú medzeru, ktorá negatívne ovplyvňuje kapacity na strane dodávateľov.

„Opakovane od vypuknutia vojny na Ukrajine a následnej energetickej krízy hovoríme, že úsporami vieme dosiahnuť lepšiu energetickú bezpečnosť a úspory. To však znamená mobilizáciu všetkých dostupných prostriedkov a kapacít. Aktuálne sme však svedkami skôr pasivity a to počas najviac priaznivých mesiacov na stavebné práce a modernizáciu vykurovacích systémov v príprave na budúcu zimu,“ doplnila Nikodemová, riaditeľka platformy.

Foto: Depositphotos