Srdečne Vás pozývame na online workshop, ktorý sa bude konať 30.11.2021 od 10:00 – 13:30

Workshop je dostupný na: https://us06web.zoom.us/j/83029753616

Na workshope predstavia experti V4 krajín príručku AKO NAVRHNUŤ EFEKTÍVNU STRATÉGIU RENOVÁCIE. Na základe analýzy stratégií obnovy popisuje príručka príklady osvedčených postupov politík obnovy v Maďarsku, Poľsku a na Slovensku a prináša súbor odporúčaní na návrh a implementáciu efektívnych stratégií obnovy, vrátane metodík a praktických príkladov prepojených s Macedónskom. Tento workshop bude slúžiť na predstavenie príručky širšiemu publiku tvorcov politík a zainteresovaných strán a nájde konkrétne odpovede na otázky.

Výsledky workshopu prispejú k príprave lepších LTRS v roku 2023 so zameraním na získané poznatky, osvedčené postupy a zdieľanie poznatkov s krajinami západného Balkánu, kde sa LTRS ešte len pripravujú.

Všetky krajiny EÚ musia zaviesť dlhodobú stratégiu renovácie (LTRS) na podporu renovácie ich národného fondu budov na vysoko energeticky účinný a dekarbonizovaný fond budov do roku 2050. Tieto stratégie budú súčasťou integrovaných národných energetických a klimatických plánov krajín EÚ. (NECP) a sú dôležitým príspevkom k iniciatíve „vlna renovácie“ ohlásenej ako súčasť Európskej zelenej dohody. LTRS sú predpokladom efektívneho využívania štrukturálnych fondov EÚ a iných schém financovania.