BPB: Celoplošné stropy na energie sú drahé a neriešia hlavný problém s cenou energií do budúcna    

Plošné dotovanie cien energií nás len v tomto roku stálo 1,1 miliardu eur. Aj nová vláda bude čeliť tomu, že ceny energií domácnostiam vzrastú. Dotovanie cien je len krátkodobým opatrením a nerieši pôvod vysokých cien ani realitu energetickej náročnosti domácností. Platforma Budovy pre budúcnosť odporúča vláde, aby uprednostnila kombináciu adresnej pomoci a systematickej podpory úspor energie pred pokračovaním celoplošných stropov na energie.

Minulá vláda opakovane riešila ceny energií a to, ako uľahčiť ľuďom v neľahkej energetickej situácii. Kompenzácie za vysoké ceny energií však neboli systémovým ale krízovým riešením a štát de facto iba dotoval vysoké spotreby energie. Náklady na cenové stropy pre domácnosti nás len v tomto roku (Q1 – Q3 2023) stáli doposiaľ viac ako 1,1 miliardy eur. Kým investície do úsporných opatrení zabezpečujú kontinuálne zníženie spotreby energií a výdavkov každý ďalší rok, náklady na cenové stropy predstavujú každoročný výdavok pre štátny rozpočet a dotujú vysokú spotrebu energie bez motivácie znižovať spotrebu energií.

„Financovanie plošných cenových stropov aj na budúci rok považujeme za neudržateľné. Ak chceme ľuďom naozaj pomôcť, treba zabezpečiť, aby dokázali znížiť svoju spotrebu. Ceny energií budú pravdepodobne stúpať a faktúry za energie budú tvoriť oveľa väčšiu časť výdavkov domácností ako doteraz,“ uvádza Richard Paksi, analytik platformy Budovy pre budúcnosť.

Paksi pripomína, že znižovanie spotreby energií je vysoko efektívne riešenie. Komplexnou obnovou budovy, kde sa zateplí strecha, fasáda, vymenia sa okná a poprípade sa nainštaluje obnoviteľný zdroj ako fotovoltika či tepelné čerpadlo, je možné znížiť spotrebu energie o viac ako 70 percent. Avšak už len samotné zateplenie strechy dokáže znížiť spotrebu o približne 15 percent.

Minister hospodárstva dočasnej úradníckej vlády Peter Dovhun navrhuje ďalší rok pomôcť s cenami energií len tým najzraniteľnejším obyvateľom. Ostatné domácnosti musia počítať so zdražením plynu o vyše 100 percent. Napríklad v prípade rodinných domov je možné vďaka zatepleniu fasády a strechy znížiť spotrebu energiu o viac ako polovicu. Dvojnásobný nárast ceny plynu by po takejto úspore na svojich faktúrach teda takmer nepocítili.

„Potenciál úspor energie v budovách je z pomedzi všetkých sektorov najvýznamnejší. Keby sme minuli miliardu eur na znižovanie spotreby energií v domácnostiach, malo by to väčší úžitok. Zmysel v podobe dotácií vidíme v  adresnej pomoci najzraniteľnejšej skupine, čo je približne 150 tisíc obyvateľov,“ doplnila Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Zvyšovanie energetickej efektivity dokážeme na Slovensku podporovať z rôznych európskych zdrojov. Nová vláda by mala sústrediť investície na systémové opatrenia, akými sú posilnenie program Obnov dom, spustiť výzvy na obnovu verejných budov a to aj so zapojením garantovaných energetických služieb na umožnenie súkromných investícií. Rozhodovať bude tiež o tom, na aké priority alokovať prostriedky Modernizačného fondu a sociálno-klimatického fondu a tu mala nová vláda myslieť aj na systematické opatrenia znižujúce energetickú náročnosť našich budov.