Budovy pre budúcnosť hostia prestížnu európsku konferenciu k energetickej efektívnosti C4E Forum 2023  

Slovenská republika bude na budúci rok miestom konania prestížnej európskej konferencie o energetickej efektívnosti. Už štvrtý ročník konferencie C4E (Central and Eastern European Energy Efficiency Forum) sa uskutoční 23. až 26. mája 2023. Organizátorom podujatia je platforma Budovy pre budúcnosť v spolupráci s európskym partnerom Renovate Europe Campaign. Venovať sa bude aktuálnym témam energetickej bezpečnosti. Minulé ročníky podujatia prebehli za účasti desiatok vrcholných predstaviteľov európskych inštitúcií ako aj politikov a expertov na energetiku, priemysel, medzinárodné vzťahy a bezpečnosť z jednotlivých štátov regiónu strednej a východnej Európy a ďalších európskych krajín. Minulý ročník konferencie v Rumunsku otvárala príhovorom prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„Slovensko a ďalšie krajiny regiónu strednej a východnej Európy sú extrémne vystavené tlaku súčasnej energetickej krízy. Potrebujeme zásadne prehodnotiť našu závislosť na energetických surovinách z Ruska, potrebujeme zvýšiť úsilie na renováciu budov a úsporu energie a tepla, no a v neposlednom rade musíme našu energetiku inovovať a modernizovať. Budúci ročník konferencie C4E Forum 2023, ktorú máme tú česť spoluorganizovať, bude dobrým priestorom pre dialóg, pre identifikáciu výziev, ale aj ich konkrétnych riešení,“ povedala riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Konferenciu spoluorganizuje európska platforma Renovate Europe Campaign (REC) so sídlom v Bruseli. „Zdravšie životné prostredie a naplnenie ambície klimatickej neutrality, oživenie našich ekonomík, zvýšenie našej odolnosti voči geopolitickým otrasom či modernizácia a vytvorenie energeticky efektívnejšej spoločnosti. To všetko sú aktuálne témy, ktorým sa budeme venovať. Veríme, že ak tieto výzvy zvládneme, výhody pocítia naši občania, naše firmy, naše štáty aj celá spoločnosť,“ komentuje Adrian Joyce, riaditeľ Renovate Europe Campaign.

Rezonovať budú aj témy prípravy európskej smernice o energetickej účinnosti (EED) a správnom využití fondov ako aj téma pripravovanej iniciatívy REPowerEU. „Európske štáty aktuálne pracujú na zlepšovaní svojej energetickej bezpečnosti najmä tým, že sa zameriavajú na otázky dodávok energetických zdrojov a elektriny. Sme presvedčení, že väčšiu pozornosť by sme do budúcnosti mali venovať aj úsporám a zvyšovaniu energetickej efektívnosti. Najbezpečnejšia, najčistejšia a najlacnejšia energia je tá, ktorú nemusíme vyrobiť a ktorú nespotrebujeme. Na konferencii C4E Forum 2023 bude priestor túto tému podrobne rozobrať s kompetentnými predstaviteľmi EÚ, Slovenska, aj okolitých krajín,“ uzatvára Nikodemová.

Foto: C4E Forum 2018