Podpora obnovy budov by mohla pomôcť Slovensku vo viacerých smeroch. Podľa platformy Budovy pre budúcnosť má systémová snaha o zlepšenie kvality rodinných domov veľký potenciál, a to rovnako pri zvyšovaní podielu zamestnanosti, zlepšení ekonomických ukazovateľov ako aj pri plnení cieľa uhlíkovej neutrality či zlepšenia zdravia obyvateľstva. V súčasnosti je podľa platformy obnova budov neprimerane slabá a to rovnako v kvalite ako aj celkovom množstve. Premyslená cielená systémová podpora zo strany štátu by motivovala aj samotných občanov.

Väčšina rodinných domov na Slovensku bola postavená pred rokom 1980 a obnovených ich bolo menej ako polovica. Majitelia rodinných domov vedia na Slovensku využiť dotačný program a požiadať príspevok v maximálnej výške 8 800 eur. Zatiaľ takúto formu podpory získalo na Slovensku asi 500 žiadateľov (2016 – 2019). Pre porovnanie v susednej Českej republike bolo cez podobný program podporených už 48 000 projektov (2014 – marec 2020). Český program Nová zelená úsporám financuje okolo 7 500 projektov ročne a mohol by byť inšpiráciou aj pre ten slovenský.

„Dnešná podpora obnovy budov na Slovensku je nedostatočná. Ukazuje sa, že oveľa efektívnejšie je mať pri obnove rodinných domov komplexný dotačný nástroj na podporu najlepších dostupných techník, ktorý by súčasne podporoval zateplenie, výmenu okien, výmenu zdroja tepla, využitie obnoviteľných zdrojov energie a aplikovanie adaptačných opatrení na zmenu klímy ako sú zelené strechy či tienenie. Ak sa zameriame na komplexné možnosti obnovy a nebudeme podporovať v jednotlivých výzvach len jednu časť obnovy, dosiahneme oveľa lepšie výsledky. Našou ambíciou by malo byť podporiť viac žiadostí a to v objeme aspoň 4 000 obnov rodinných domov ročne. Pri množstve financií, ktoré k nám najbližšie roky budú prichádzať zo zdrojov Európskej únie by to navyše nebola záťaž ani pre náš rozpočet ale skôr príležitosť na zlepšenie vo viacerých smeroch,“ uviedla Katarína Nikodemová za BPB.

Z prieskumu, ktorý si nechala platforma vypracovať agentúrou Focus vo februári 2020 medzi majiteľmi rodinných domov, vyplýva, že 43 % respondentov plánuje v najbližších 2 rokoch nejaký typ obnovy na svojom rodinnom dome. Až 74 % respondentov by pre rozsiahlejšiu a kvalitnejšiu obnovu domu motivovali dotácie zo strany štátu.

„Najčastejšie sa ľudia pre obnovu rozhodujú z dôvodu potreby zvýšiť komfort bývania a zlepšiť vnútorné prostredie. Uskutočnené aj plánované obnovy majitelia na Slovensku väčšinou financujú z vlastných úspor,“ uviedol analytik platformy BPB, Richard Paksi. Ako ďalej uviedol, pre plánované obnovy chce v súčasnosti len 26 % opýtaných využiť na financovanie štátnu dotáciu.

Podpora obnovy rodinných domov by mohlo byť aj opatrením na ekonomickú obnovu Slovenska. Platforma BPB sa pýtala ekonómov, či investície do obnovy a výstavby budov považujú za jedno z kľúčových opatrení na oživenie ekonomiky, ktoré by mala vláda SR využiť a súhlas vyjadrilo 57,1 % respondentov. Ďalších 28,6 % si myslí, že vláda by mala klásť dôraz na iné sektory, no investície do obnovy a výstavby budov by mali byť aj tak súčasťou opatrení na oživenie ekonomiky. Karel Hirman, energetický expert, v rámci dotazníka uviedol, že takéto investície „budú mať výrazný multiplikačný efekt na celé hospodárstvo. Bude to mať tiež pozitívny dopad na sociálnu situáciu domácností a rozpočty všetkých úrovní.“

Platforma Budovy pre budúcnosť organizuje k tejto téme odborný webinár 30. júna o 10.00. Registrovať sa je možné tu: https://bit.ly/2NsXQbp Kontakt: Katarína Nikodemová – 0908 280 981, nikodemova@bpb.sk