Vláda pre podporu energetickej efektívnosti urobila iba čiastkové opatrenia a mala urobiť viac, vyplýva z koncoročného prieskumu BPB  

Platforma Budovy pre budúcnosť, spoločne so svojimi 9 členskými združeniami aktívnymi v oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti, hodnotí udalosti, ktoré sa v sektore stavebníctva udiali v roku 2022 z hľadiska ich dopadu na kvalitu výstavby a obnovy budov. Na otázku, či vláda SR dostatočne využila príležitosti na podporu energetickej efektívnosti v kontexte vážnej energetickej krízy, viac ako 80 % respondentov uviedlo, že považuje reakciu vlády za nedostatočnú a myslí si, že vláda mohla prijať viac opatrení podporujúcich energetickú efektívnosť. Spomedzi politických predstaviteľov zostáva najkladnejšie hodnotený vplyv prezidentky Zuzany Čaputovej.

Slovensko je extrémne vystavené tlaku súčasnej energetickej krízy. Je jasné, že ak chceme zmeniť našu závislosť na energetických surovinách z Ruska, potrebujeme zvýšiť úsilie na renováciu budov a úsporu energie a tepla. Naša vláda však v tomto smere nerobí dosť a potvrdzujú to aj odpovede našich členov. Polovica respondentov odpovedala, že vláda urobila iba čiastkové, ale nie dostatočné opatrenia. Vláda mohla investovať viac úsilia skôr do opatrení znižujúcich spotrebu energií ako do regulácie cien, ktoré v konečnom dôsledku motiváciu pre úspory iba odkladajú na neskôr,“ povedala riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Najpozitívnejšou udalosťou roka z hľadiska jej vplyvu na kvalitu výstavby a obnovy budov je podľa členských organizácií partnerov BPB spustenie výzvy na obnovu rodinných domov, ako aj výzvy na obnovu verejných budov, obe z Plánu obnovy a odolnosti. Respondenti hodnotili pozitívne aj schválenie Operačného programu Slovensko 2021 – 2027, z ktorého bude na znižovanie energetickej náročnosti budov alokovaných 722 mil. eur.

Z oficiálnych predstaviteľov štátu získala najlepšie hodnotenia prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá je považovaná za silnú ambasádorku tejto témy tak na politickej scéne, ako aj v médiách a medzi širšou verejnosťou. Prezidentka získala prvenstvo aj v hodnotení platformy za minulý rok. Pozitívne hodnotenými ministrami sú aj Ján Budaj a Karel Hirman. Z vybraných inštitúcií získali najlepšie hodnotenie Kancelária prezidentky SR a Ministerstvo životného prostredia SR. Kladne bola hodnotená aj práca Sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády SR, ako aj činnosť Slovenskej agentúry životného prostredia, hlavne v súvislosti z vyššie spomenutými výzvami pre obnovu verejných a rodinných domov. Oveľa väčšiu angažovanosť by sektor privítal od ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala.

Kľúčové zmeny v sektore prichádzajú postupne. „Absolútne kľúčová bude revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá obsahuje opatrenia smerujúce k zníženiu emisie skleníkových plynov v sektore budov tak, aby sme splnili klimatické ciele do roku 2030. Návrh prináša nový štandard pre budovy od roku 2030, kladie väčší dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov v budovách a navrhuje zákaz financovania kotlov na fosílne palivá z verejných zdrojov a priestor na systémové zmeny predstavuje aj nová kapitola REPowerEU,“ uzatvára Richard Paksi, analytik platformy.

Prieskum realizovala platforma na vzorke 21 odborníkov z jej členských združení v období od 9. do 21.12.2022.

Foto: TASR