ŠTÚDIA SKI K NÁRODNÉMU INTEGROVANÉMU ENERGETICKÉMU A KLIMATICKÉMU PLÁNU SR

25.06.2019

Vláda SR schválila na konci roku 2018 návrh Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (NECP SR). Dokument obsahuje viacero nedostatkov z hľadiska výstavby a obnovy budov, riešení problému energetickej chudoby, útlmu fosílnych palív a zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie. Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) preto prináša niekoľko návrhov, ako slovenský NECP vylepšiť.

Stiahnuť dokumenty: