POTENCIÁL PODPORY OBNOVY RODINNÝCH DOMOV

01.03.2021

Na Slovensku je postavených viac ako jeden milión rodinných domov, a viac ako polovica ľudí na Slovensku žije práve v nich. Tvoria teda dôležitú súčasť našej spoločnosti a  výrazne prispievajú ku kvalite života našich občanov. Prevažná časť z nich bola postavená pred 40-timi rokmi a obnovou (aspoň čiastočnou) prešla zatiaľ približne polovica. Podľa dostupných dát je možné predpokladať, že približne 390 000 rodinných domov neprešlo žiadnou obnovou a zároveň sú staršie ako 10 rokov. Záujem o obnovu zo strany vlastníkov je pritom pomerne veľký. Podľa  prieskumu agentúry Focus z januára 2020 plánujú štyria z desiatich vlastníkov RD staršieho ako 10 rokov vykonať na svojom dome nejaký typ obnovy v najbližších dvoch rokoch.

Cieľom štúdie bolo namodelovať dva scenáre podpory obnovy rodinných domov. Východiskovým údajom je investičná verejná podpora v sume 100 miliónov eur. Výstupom výpočtového modelu je celkový počet podporených (obnovených) rodinných domov, technický potenciál celkovej úspory potreby energie, úspory primárnej energie a vplyv investícií na vybrané makroekonomické ukazovatele.

Stiahnuť dokumenty: