OBNOVA DOMU AKO ÚČINNÁ OBRANA PRED NÁRASTOM CENY ZEMNÉHO PLYNU

Problém extrémneho nárastu cien energií sa slovenská vláda rozhodla riešiť celoplošným zastropovaním cien, v prípade domácností, s takmer najnižším nárastom cien v EÚ (16% nárast ceny zemného plynu, 2,5% elektriny). Náklady na plošné cenové stropy pre domácnosti (financované zo štátneho rozpočtu) nás však stoja 1,5 mld. eur ročne (cca 1,08 mld. € na zemný plyn a 0,42 mld. € na teplo).

Absencia čo i len malého cenového impulzu však nemotivuje realizovať opatrenia na zníženie spotreby energií. Väčšina domácností pritom býva v energeticky neefektívnych budovách, v ktorých je veľká časť energie spotrebovaná zbytočne (len 20 % starších rodinných domov a 60 % bytových domov je plne zateplená). Dlhodobé plošné cenové stropy tak prakticky dotujú nad-spotrebu a pri potrebe konsolidácie verejných financií sú v takejto miere do budúcna neudržateľné.

Ceny zemného plynu by bez mimoriadnych opatrení na rok 2024 mohli vzrásť o viac ako 120 % (cena elektriny by výrazne vzrásť nemala). Zemným plynom pritom vykuruje priamo  takmer 900 000 domácností (60 % domácností v rodinných a 22 % v bytových domov). Obnova domu je účinnou obranou pred nárastom cien zemného plynu. Komplexná obnova by domácnosti dokázala znížiť náklady na zemný plyn o tretinu aj v prípade plného premietnutia trhových cien tretinu (v porovnaní s nákladmi v roku 2023). Pri stredne rozsiahlej obnove, pri ktorej by došlo len k výmene okien a zatepleniu fasády, by náklady ostali rovnaké. Realizácia menej náročných opatrení (výmena okien a zateplenie strechy) by zabezpečila, že pri náraste ceny o 30 % by domácnosť taktiež nepocítila žiadny nárast svojich nákladov na zemný plyn.

Stiahnuť dokumenty: