ENERGETICKÉ CERTIFIKÁTY A STAVEBNÉ KONANIE

01.05.2018

Požiadavky na EHB a iné „mäkké“ vlastnosti budov (kvalita vnútorného prostredia) sa plnia často iba na papieri, niekedy ani tam nie. Povoľujú a kolaudujú sa stavby, ktoré ani na EC nespĺňajú požadovanú energetickú triedu; iné ju spĺňajú iba pro forma, vďaka zlyhávajúcej kontrole kvality EC. Výsledkom je menší dopyt po dodávateľoch kvalitných služieb, materiálov a technológií, nekalá konkurencia slušným developerom zo strany tých, ktorí vedome neplnia požiadavky a zbytočne vysoké účty za energiu a nízka kvalita budov pre ich užívateľov. Tento problém trh nevyrieši: stavebník nedokáže rozoznať kvalitný certifikát od nekvalitného a preto sa rozhoduje na základe najnižšej ceny; s ňou nemôže slušný spracovateľ EC súťažiť, lebo nepokryje jeho náklady. Našim cieľom je, aby energetická trieda v certifikáte zodpovedala skutočnosti a aby stavba, ktorá nespĺňa minimálne požiadavky EHB (a iné) nemohla dostať stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie.

Účelom štúdie je zozbierať údaje o zlyhávaní EC (energetická trieda nezodpovedá skutočnosti) a stavebného konania (kolaudácia budov, ktoré nespĺňajú požiadavky) a navrhnúť opatrenia na zlepšenie.

Stiahnuť dokumenty: